Keystone Human Services International Moldova

Titlul Articolului Data Publicării
Concurs de selectare a unei companii care va realiza și difuza o serie de spoturi video 20/05/2024
Selectarea unui companii de consultanță pentru efectuarea studiului preliminar de fezabilitate tehnic rapid pentru 75 de clădiri publice 16/05/2024
Termen prelungit a Cererii De Oferte Privind Lucrări De Reparație A Spațiului Destinat Spălătoriei Sociale Din Satul Cărbuna Raionul Ialoveni 13/04/2024
Termen Extins. Fundația Soros Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță un Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova. 03/04/2024
Termen extins. Keystone Moldova contractează servicii de consultanță 30/01/2024
Keystone Moldova angajează consultant/consultantă în scopul elaborării Standardului de calificare a specialistului în protecția drepturilor copilului 25/01/2024
Keystone Moldova angajează trei consultanți/consultante cu scopul de a elabora și a implementa Programul de formare profesională „Protecția copilului” 25/01/2024
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță 17/01/2024
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul elaborării modulului de formare ”Mecanisme intersectoriale de intervenție în integrarea copiilor cu dizabilități plasați în APP specializat” 08/12/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul elaborării modulului de formare profesională continuă a APP specializat pentru copii cu dizabilități 08/12/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul revizuirii și completării modulului privind dizabilitatea din cadrul formării profesionale inițiale a potențialilor APP pentru copii cu dizabilități 08/12/2023
Keystone Moldova contractează o companie care va elabora și promova materialele media în cadrul unei campanii naționale de promovare a antreprenoriatului social 29/11/2023
Concurs oferte nr. 0923SOR pentru contractare servicii instruire inițială a specialiștilor Centrului de (re)integrare socială a tinerilor (relansat) 01/11/2023
Termen extins. Keystone Moldova contractează o companie care va instrui echipa în acordarea primului ajutor 31/10/2023
Keystone Moldova contractează o companie care va instrui echipa în acordarea primului ajutor 19/10/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul centrelor de zi și de plasament pentru persoane vârstnice 10/10/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul serviciilor sociale „Centre de zi pentru copii pentru copii și tineri cu dizabilități” 10/10/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul serviciilor sociale „Echipă mobilă” 10/10/2023
Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruiri, alimentare și cazare (26 participanți per LOT) 15/09/2023
Конкурс по отбору проектных концепций по развитию социальных прачечных 25/05/2023
Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea spălătoriilor sociale 25/05/2023
Keystone Moldova - Asistent social (Bălți) 04/04/2023
Public Call for Applications for Capacity Building and Sub-Granting in Gender Responsive Budgeting and resilience response 21/03/2023
Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize 21/03/2023
Termen extins. Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă” din or. Soroca 06/03/2023
Selectarea unui consultant care va realiza patru filme scurte 23/02/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă” din or. Soroca 15/02/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale OSC-urilor și ale specialiștilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă” Edineț, Cimișlia și Orhei 14/02/2023
Обьявление для отбора НПО, участвующих в обучающих семинарах по развитию планов коммуникаций и advocacy для продвижения социального предпринимательства на региональном уровне 13/02/2023
Anunț de selectare a ONG-urilor participante la atelierele de instruire în dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy pentru promovarea antreprenoriatului social la nivel local 13/02/2023
Keystone Moldova angajează Specialist comunicare/asistent de proiect 28/12/2022
Contribuie la dezvoltarea unui ”proof of concept” pentru o soluție inovatoare dedicată persoanelor cu deficiență de vedere 09/12/2022
Keystone Moldova - Фасилитатори підтримки рівних - Peer support facilitators (Termen extins) 25/11/2022
Keystone Moldova - Сімейні консультанти - Семейные консультанты - Family Consultants (Termen extins) 25/11/2022
Keystone Moldova anunță licitaţie deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruri, alimentare și cazare participanți 23/09/2022
Keystone Moldova is looking for trainers to support Emergency Early Childhood Development Support for Ukrainian Refugees in partnership with EASPD and UNICEF. 19/09/2022
Keystone Moldova angajează o companie / un consultant care va presta cursuri de engleză corporative 16/09/2022
Keystone Moldova angajează un consultant pentru realizarea atelierelor cu părinții și pedagogii, în vederea diminuării fenomenului de bullying / cyberbullying 01/09/2022
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea economică și socială în țară 03/08/2022
Termen extins. Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 02/08/2022
Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 13/07/2022
Consultant(ă) pentru revizuirea/elaborarea curriculum-urilor și suporturilor de curs pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale „Asistență personală” și „Echipă mobilă” 07/07/2022
Scrisoare de Invitație la Licitația privind selectarea unui expert național în scopul elaborării pachetelor de servicii integrate pentru asigurarea incluziunii de calitate a copiilor cu dizabilități de vedere 30/06/2022
Termen Extins. Keystone Moldova contractează consultant pentru elaborarea unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială 16/06/2022
Keystone Moldova contractează un consultant pentru elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de cantină socială și a Standardelor minime de calitate 17/05/2022
Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” angajează specialiști pentru Serviciul social „Echipa mobilă” 08/05/2022
Termen extins. Keystone Moldova lansează un concurs de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic 17/03/2022
Keystone Moldova anunță concurs de angajare a unui(ei) consultant(e) pentru actualizarea conținutului unei platforme informaționale din domeniul dizabilității 11/03/2022
Termen extins: concurs de oferte de preț privind achiziția de aparate medicale, AO PRODOCS 07/03/2022
Termen Extins: AO "Alternative sociale" contractează agent economic pentru achiziționarea echipamentelor IT 25/01/2022
Termen Extins: AO "Alternative sociale" contractează agent economic pentru achiziționarea mobilierului 25/01/2022
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire 30/12/2021
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire 30/12/2021
Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire a profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare 30/12/2021
Termen extins: Concurs de selectare oferte comerciale privind servicii de transport persoane 21/12/2021
Termen extins pentru concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale 20/12/2021
Concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale 15/12/2021
Specialist în comunicare / asistent de proiect - Termen Extins 15/12/2021
Concurs de selectare oferte comerciale pentru servicii de transport de persoane 14/12/2021
Termen extins: Concurs pentru contractarea unui grup de experți/te (prestatori de servicii persoane fizice sau persoane JURIDICE) pentru dezvoltarea metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale 13/12/2021
Centrul pentru Jurnalism Independent angajează coordonator/coordonatoare pe comunicare 14/07/2021
Asociația Keystone Moldova angajează consultant/ă pentru realizarea instruirii în managementul performantei 09/07/2021
Keystone Moldova vă invită la webinarul ”Egalitatea de gen și schimbările climatice” 02/07/2021
Keystone Moldova angajează consilier pentru Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 29/06/2021
Termen extins - Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile 28/06/2021
Informații și suport 24 din 24 de ore pentru persoanele cu dizabilități și persoanele de suport la 080010808 16/11/2020
Baseline Study on social services for people with intellectual and psychosocial disabilities and for vulnerable children 04/09/2020