Selectarea unui consultant care va realiza patru filme scurteSelectarea unui consultant care va realiza patru filme scurte

Selectarea unei consultant care va elabora (filma și editare film) 4 filmulețe, de maxim 5 minute, privind dreptul la educație a copiilor / tinerilor cu dizabilități.

Proiect: „Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități – etapa 2”, implementat de Keystone Moldova și finanțat de Fundația Soros Moldova în baza Contractului de Grant nr. G15201 din 15.04.2022.

Aria de acțiune: Republica Moldova

Contractor/Beneficiar:  Keystone Moldova

Contractant: Persoană fizică sau juridică, rezident al Republicii Moldova

SARCINII ȘI ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

Termenii de referință îi găsiți în ANEXA 1

 CONȚINUT DOSAR OFERTARE

  1. Oferta tehnico-financiară, cu includerea perioadei de realizare și termenilor de livrare, datată și semnată.
  2. Declarația privind eligibilitatea și respectarea conflictului de interese datată și semnată, conform modelului din Anexa 2.
  3. CV-ul aplicantului.

 

CRITERIUL DE SELECȚIE OFERTE

  • Achiziția se va face aplicând criteriul de selecție „cel mai bun raport cost-calitate”.

 

DOCUMENTE DE SUPORT ATAȘATE

  1. Anexa 1 – Termeni de referință
  2. Anexa 2 - declarația privind eligibilitatea și respectarea conflictului de interese

 

INSTRUCȚIUNI DEPUNERE OFERTĂ

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport de mai sus, trebuie semnate și transmise pe adresa de e-mail dcutulab@khs.org până la data de 27 februarie, 2023, ora 18:00.

Alte informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă, trimisă prin e-mail sau telefon, la următoarele date de contact: tel.: 068208202, e-mail: dcutulab@khs.org, persoană de contact – Doina Cuțulab.