Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Titlul Articolului Data Publicării
RFQ-2024-018-Mod1 Provision of an automation system (including IT equipment) for stores stock management. 21/02/2024
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy – Senior Procurement and Grants Officer 19/02/2024
USAID MISRA is looking for a Local Legal Consultant – Regional Investment Profiles 16/02/2024
USAID MISRA is looking for an ICT Consultant – Needs assessment for a case management system - Competition Council 15/02/2024
RFQ pentru selectarea unui Contractant pentru achiziția de echipament și software pentru zece (10) Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC-uri) 11/02/2024
RFQ to select a Contractor for procurement of the equipment and software for ten (10) Citizen Information and Service Centers (CISCs) 11/02/2024
Request for Quotations (RFQ) - MoldRCRA-RFQ-24001_Travel agency services (booking air/train tickets, hotel accommodation, airport transfers, and other travel-related services) 07/02/2024
Solicitare de oferte pentru achiziționarea articolelor de papetărie și birotică 05/02/2024
Solicitare de oferte comerciale pentru servicii de transport de persoane 05/02/2024
RFQ-2024-018 Provision of an automation system (including IT equipment) for stores stock management. 01/02/2024
Extended deadline: Local Communication and Outreach Consultant to support MCI communication and outreach activities 29/01/2024
MOD 3 Request for Proposals # RFP-2023-281-Mod3 For the provision of development of a creative concept and production of creative assets, including videos, still images, and text, for the Cashless campaign. 25/01/2024
Keystone Moldova angajează consultant/consultantă în scopul elaborării Standardului de calificare a specialistului în protecția drepturilor copilului 25/01/2024
Keystone Moldova angajează trei consultanți/consultante cu scopul de a elabora și a implementa Programul de formare profesională „Protecția copilului” 25/01/2024
Solicitare de oferte de preț pentru servicii de cazare, alimentare și sală și echipament de training 24/01/2024
Solicitare de oferte de preț pentru furnizarea serviciilor de traducere, interpretare, precum și servicii conexe 24/01/2024
Solicitare de oferte de preț pentru achiziționarea echipamentelor IT și software 24/01/2024
RFQ # RFQ-2024-013 Provision of Legal Services to Chemonics International Inc. Washington Sucursala Chisinau projects 23/01/2024
Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a participantelor și participanților pentru cea de-a patra ediție a Programului PromoTE 15/01/2024
MOD 2 Request for Proposals # RFP-2023-281-Mod2 For the provision of development of a creative concept and production of creative assets, including videos, still images, and text, for the Cashless campaign. 12/01/2024
Comunitatea Mea program vacancies - Short-Term Technical Assistance (STTA) - Cost Estimator 11/01/2024
Local Communication and Outreach Consultant to support MCI communication and outreach activities 10/01/2024
MOD 1 Request for Proposals # RFP-2023-281-Mod1 For the provision of development of a creative concept and production of creative assets, including videos, still images, and text, for the Cashless campaign. 04/01/2024
USAID Moldova Institutional and Structural Reforms Activity (MISRA) Request for Proposals- RFP-MISRA-034 Development of the new website for the Competition Council 28/12/2023
LAOLALTĂ организует тренинг “Энергоэффективность в жилом секторе” 19/12/2023
Request for Proposals # RFP-2023-281 For the provision of development of a creative concept and production of creative assets, including videos, still images, and text, for the Cashless campaign. 19/12/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret, Consilii Locale ale Tinerilor și/sau grupuri de inițiativă ale  tinerilor din 15 localități partenere ale Programului Comunitatea Mea - Extins 16/12/2023
RFP to select a Contractor to conduct training and mentorship sessions for 15 youth organizations, Local Youth Councils and/or youth groups from 15 partner localities of the Comunitatea Mea Program - Extended 16/12/2023
USAID MISRA is looking for an ICT Consultant/Analyst - Competition Council needs assessment study 14/12/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul elaborării modulului de formare ”Mecanisme intersectoriale de intervenție în integrarea copiilor cu dizabilități plasați în APP specializat” 08/12/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul elaborării modulului de formare profesională continuă a APP specializat pentru copii cu dizabilități 08/12/2023
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță în scopul revizuirii și completării modulului privind dizabilitatea din cadrul formării profesionale inițiale a potențialilor APP pentru copii cu dizabilități 08/12/2023
Cu sprijinul Centrului CONTACT și USAID, organizațiile societății civile vor deveni mai reziliente 06/12/2023
Lansarea Indexului Sustenabilității OSC-urilor din Republica Moldova pentru anul 2022 29/11/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Procurement and Grants Officer (extended deadline) 28/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret, Consilii Locale ale Tinerilor și/sau grupuri de inițiativă ale  tinerilor din 15 localități partenere ale Programului Comunitatea Mea 27/11/2023
RFP to select a Contractor to conduct training and mentorship sessions for 15 youth organizations, Local Youth Councils and/or youth groups from 15 partner localities of the Comunitatea Mea Program 27/11/2023
Product Manager: Government Mobile Application (EVO App) / Chemonics International 22/11/2023
Re-opened - Accounting and Payroll services for MSI Moldova in 2024 21/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Ciuciuleni, raionul Hîncești - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Ciuciuleni village, Hincesti raion - Extended 20/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Valea Perjei, raionul Taraclia - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Valea Perjei village, Taraclia raion - Extended  20/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria comunei Bilicenii Vechi, raionul Singerei - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Bilicenii Vechi commune, Singerei raion - Extended 20/11/2023
Încheierea Campaniei „Săptămâna Națională a Bunătății” 17/11/2023
Solicitare de depunere a dosarului de aplicare pentru acordarea de subgranturi mici pentru OSC în vederea susținerii implicării civice a tinerilor la nivel local și îmbunătățirii serviciilor publice pentru  integrarea refugiaților în comunitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea 14/11/2023
Request for Applications for small subawards to CSOs to support broader youth civic engagement at local level and better services for refugees’ integration in CM partner communities 14/11/2023
Запрос на подачу заявок (ЗПЗ) для малых грантов для ОГО (организаций гражданского общества с целью поддержания более широкой гражданской активности молодежи на местном уровне и улучшения услуг в сфере интеграции беженцев в сообществах-партнерах МС 14/11/2023
Participă la proiectului DVOR 3.0 și contribuie la schimbarea din curtea blocului tău! 07/11/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - RFP pentru selectarea unui Contractant care va implementa campania de informare pentru Sistemul Informațional Geografic de nivel local (GIS Local) 31/10/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program-RFP to select a Contractor that will implement the Local Geographic Information System communication campaign 31/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Ciuciuleni, raionul Hîncești 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Ciuciuleni village, Hincesti raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) – Primăria satului Valea Perjei, raionul Taraclia 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Valea Perjei village, Taraclia raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria comunei Cărpineni, raionul Hîncești 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Carpineni commune, Hincesti raion 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Bilicenii Vechi commune, Singerei raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) – Primăria comunei Bilicenii Vechi, raionul Singerei 27/10/2023
Technical Program Officer (USAID CIDR program) 26/10/2023
Înscrie-te la Programul de sustenabilitate financiară a organizației tale PRACTIC 25/10/2023
Extended deadline: Communications and outreach specialist. USAID-funded Effective Justice Project in Moldova 25/10/2023
Business – NGO Engagement Consultant 25/10/2023
Logistics and Project Assistant 25/10/2023
Re-opened - Digital Media Monitoring Tool 23/10/2023
Accounting and Payroll services for MSI Moldova in 2024 20/10/2023
National Budget and Finance Consultant. Short Term Technical Advisor for USAID Justice and Anti-Corruption Reform Activity (JARA) 16/10/2023
Communications and outreach specialist. USAID-funded Effective Justice Project in Moldova 04/10/2023
Digital Media Monitoring Tool 27/09/2023
Legislative Analysis and Drafting Consultant. Short-term consultancy for USAID Justice and Anti-Corruption Reform Activity (JARA) 18/09/2023
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора программы в сфере государственной политики в области децентрализации 15/09/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time 14/09/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Program Coordinator 14/09/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare Asociat/ă de Program (termen extins) 13/09/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Program Associate (extended deadline) 13/09/2023
Video and graphics for the Ministry of Energy of Moldova 07/09/2023
Termen Extins - RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondaj de opinie a populație, pre și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate 07/09/2023
Extended Deadline - RFP to select a service provider to design and conduct a pre and post population survey study of a representative sample of residents within target Local Public Administrations 07/09/2023
Senior Investigator-Analyst. Prosecutorial Vetting Secretariat 28/08/2023
RFQ # RFQ-2022-164-02-Mod 1 for the Procurement of IT, educational and technical equipment for Future Technologies Activity's beneficiary Future Classroom Lab Training Center 17/08/2023
Legislative Analysis and Drafting Consultant. Short-term consultancy for USAID Justice and Anti-Corruption Reform Activity (JARA) 17/08/2023
National Public Sector Budgeting Expert. Short Term Technical Advisor for USAID Justice and Anti-Corruption Reform Activity (JARA) 15/08/2023
Cerere de oferte de prețuri pentru organizarea unui training 14/08/2023
RFQ # RFQ-2023-178-01-Mod 1 for the Procurement of IT and technical equipment for Technical College of Moldova 14/08/2023
CIDR is looking for Country Director - Moldova 11/08/2023
RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondajde opinie a populație, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate 11/08/2023
RFP to select a service provider to design and conduct a pre- and post-population survey study of a representative sample of residents within target Local Public Administrations  11/08/2023
Procurement Specialist. USAID Effective Justice IDIQ 07/08/2023
USAID MISRA Request for Quotation (RfQ-MISRA-020)- Procurement of the contraband inspection kits, for Moldovan Custom Service. 04/08/2023
USAID Moldova Institutional and Structural Reforms Activity (MISRA) - Annual Program Statement (APS) - Improving Business Climate and Public Services in Moldova 02/08/2023
Program Assistant/Translator. Mini-Secretariat – Ministry of Justice (seconded). Support for Donor Coordination and Monitoring of the 2022 – 2025 Justice Strategy 19/07/2023
Participă pe 27 iulie la Startup Grind Chișinău și discută live cu Eric Melchor, fondatorul celui mai interesant podcast despre startup-uri! 19/07/2023
Program Assistant. USAID-funded Effective Justice Initiative 11/07/2023
Communications and Outreach Specialist. USAID-funded Model Court Initiative 05/07/2023
Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de organizare a unui seminar de instruire 03/07/2023
Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea materialelor de vizibilitate 03/07/2023
FTA Internship for summer 2023 22/06/2023
(Extins) Achiziționarea modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868 MHz compatibil cu contoarele volumetrice, Antennelor Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformei de colectare a datelor Lorawan cu generarea automată a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul) 16/06/2023
(Extended) Procurement of devices for remote data reading, retrieving, and transmitting via Lorawan 868 MHz, compatible with volumetric meters PD-LCF, antennas with Lorawan 868 MHz GPS, VPN including 3G modem for transmitting data to the server and Lorawan data collection platform with automatic report generation, with the possibility of data export to MSOffice Excel program (the software) 16/06/2023