Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Titlul Articolului Data Publicării
Anunț de modificare a documentului de achiziție nr. MD-STATEUNI-416566-GO-RFQ din 22.03.2024, „Mobilier”, sub-proiect IT HUB. 10/04/2024
Anunț specific privind achiziționarea sistemelor de climatizare și ventilare MD-STATEUNI-413501-GO-RFQ subproiectul EDU Class 02/04/2024
Anunț specific de achiziții, procurarea echipamentului de condiționare a aerului, procedura nr. MD-STATEUNI-413500-GO-RFQ, subproiect IT HUB. 22/03/2024
Anunț specific de achiziții, procurarea echipamentului de condiționare a aerului, procedura nr. MD-STATEUNI-413500-GO-RFQ, subproiect IT HUB. 22/03/2024
Anunț specific de achiziții, procurarea mobilierului, procedura nr. MD-STATEUNI-416566-GO-RFQ, subproiect IT HUB. 22/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind sarcina Instruire privind utilizarea softurilor de diagnostic a predispozițiilor și capacităților pentru profesiile din domeniul educațional MD-StateUni-400344-CS-CQS 22/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Consultanța în dezvoltarea specificațiilor platformei Web pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor MD-StateUni-400342-CS-INDV 15/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Istoriei MD-StateUni-400332-CS-INDV 15/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Chimiei MD-StateUni-400334-CS-INDV 15/03/2024
Cerere de exprimare a interesului priind Elaborarea materialelor didactice suport pentru stagiile de practică și instruirea profesorilor școlari și universitari pentru organizarea stagiilor de practică pedagogică MD-StateUni-400339-CS-INDV 15/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea curriculumului pentru o nouă disciplină din domeniul Pedagogiei aplicate și a suportului de curs MD-StateUni-400327-CS-INDV 15/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și a suportului dde curs pentru disciplina Didactica Biologiei MD-StateUni-400338-CS-INDV 11/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Matematicii MD-StateUni-400336-CS-INDV 11/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica limbilor străine MD-StateUni-400333-CS-INDV 11/03/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum și suport de curs pentru disciplina Metodologia evaluării în învățământul superior MD-StateUni-400330-CS-INDV 11/03/2024
Cererea de exprimare a interesului Titlul sarcinii: Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Geografiei MD-StateUni-400337-CS-INDV 28/02/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Realizarea activităților de training cu studenții anului I și II, privind formarea motivației pentru formarea profesională în domeniul educației și realizarea carierei didactice MD-StateUni-400322-CS-INDV 01/02/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Revizuirea și actualizarea conținuturilor în Curriculum la programul de licență Tehnologia produselor cosmetice și medicinale MD-STATEUNI-352284-CS-INDV 01/02/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Revizuirea și actualizarea conținuturilor în Curriculum la programul de licență Tehnologia Chimică Industrială MD-STATEUNI-354238-CS-INDV 01/02/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Revizuirea și actualizarea conținuturilor în Curriculum la programul de master Tehnologii moderne în cosmetică, farmacie și în protecția mediului MD-STATEUNI-354247-CS-INDV 01/02/2024
Oficiul Mobilități Academice al USM angajeaza specialist principal 01/02/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea curriculumului și a suportului de curs la disciplina Tehnologii avansate de predare MD-StateUni-400335-CS-INDV 31/01/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum, a suportului de curs pentru o disciplină din domeniul Psihologiei aplicate MD-StateUni-400329-CS-INDV 31/01/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea unui nou curriculum, a suportului de curs pentru o disciplină din domeniul Psihologiei generale MD-StateUni-400328-CS-INDV 31/01/2024
Cerere de exprimare a interesului privind Instruirea cadrelor didactice universitare privind tendințele actuale în formarea viitorilor profesori MD-StateUni-400326-CS-INDV 31/01/2024
Cerere de exprimare a interesului pentru sarcina: Instruire privind organizarea stagiilor de practică din perspectiva necesității angajatorului MD-StateUni-400325-CS-INDV 24/01/2024
Cerere de exprimare a interesului pentru sarcina: Instruire privind modalitatea de funcționare a structurilor universitare responsabile de parteneriatul cu instituțiile de profil și aplicarea diverselor modalități de relaționare. MD-StateUni-400324-CS-INDV 24/01/2024
Cerere de exprimare a interesului pentru sarcina: Instruire privind realizarea unui parteneriat consolidat dintre universitate și instituțiile de profil MD-StateUni-400323-CS-INDV 24/01/2024
Șef Oficiu Mobilități Academice 16/12/2023
Anunț de modificare a Documentului de Achiziție nr. MD-STATEUNI-354192-GO-RFB din 04.09.2023 „Sisteme multimedia” 09/10/2023
Agenda pentru luna Octombrie a programului Creative Speakers 06/10/2023
Cinci experți americani vor veni în Moldova pentru a preda lecții la universitățile din țară 22/09/2023
Discuție publică: Școala politică și criza cadrelor din serviciul public 25/04/2023
Termen extins_Specialist principal Oficiul Proiecte și Granturi, USM 13/04/2023
Mesajul care face diferența: 150 de persoane au aflat cum să promoveze egalitatea de gen în comunicare și jurnalism 15/09/2017