HelpAge International Moldova

Titlul Articolului Data Publicării
Termen extins: HelpAge Moldova solicită ofertă de prețuri pentru procurarea echipamentului tehnic 20/02/2024
Termen extins: HelpAge Moldova solicită ofertă pentru selectarea unei companii pentru procurarea produselor de birotică și papetărie 20/02/2024
HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/societăți furnizoare de servicii transport marfă 19/02/2024
Concurs pentru selectarea unei companii specializată în realizarea lucrărilor de reparație și construcție în or. Căușeni 18/02/2024
HelpAge Moldova selectează formator/ formatoare pentru facilitarea sesiunii de instruire în scrierea proiectelor 16/02/2024
HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea unui raport de analiză calitativă a situației vârstnicilor privind necesitățile de îngrijire socio-medicală 16/02/2024
HelpAge Moldova angajează Ofițer Comunicare și Relații cu Publicul 09/02/2024
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în realizarea activităților programului de dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase 09/02/2024
HelpAge Moldova angajează Asistent(ă) de Program 09/02/2024
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 09/02/2024
HelpAge Moldova solicită ofertă de prețuri pentru procurarea echipamentului tehnic 08/02/2024
HelpAge Moldova solicită ofertă pentru selectarea unei companii pentru procurarea produselor de birotică și papetărie 07/02/2024
Termen extins: HelpAge International Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasnice 06/02/2024
HelpAge Moldova anunță concurs privind selectarea unei companii pentru servicii de design, machetare și imprimare a materialelor promoționale 06/02/2024
AO HelpAge Moldova selectează un expert/ o expertă sau o companie pentru realizarea unui studiu de evaluare inițială 31/01/2024
HelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de alimentare și arendă sală de instruire 31/01/2024
A.O. Filiala din Moldova a Organizaţiei non-profit "HELPAGE INTERNATIONAL solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare 30/01/2024
A.O. HELPAGE MOLDOVA solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare 30/01/2024
HelpAge International Moldova anunță concurs de selectare a unei companii/ societăți furnizoare de certificate de valoare (vouchere) pentru produse electronice și electrocasnice 29/01/2024
Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri locali 23/01/2024
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 19/01/2024
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în realizarea activităților programului de dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase 19/01/2024
Termen extins: HelpAge International recrutează consultant(ă) în politici publice (mecanism guvernamental de colectare și distribuire echipamente TIC) 18/01/2024
Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri locali 16/01/2024
Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri locali 16/01/2024
Organizația HelpAge International contractează un formator/ o formatoare / o echipă de formatori sau o companie ce va presta servicii de instruire și consultanță privind dezvoltarea activităților generatoare de venituri pentru persoanele în etate 04/01/2024
HelpAge Moldova angajează Asistent(ă) de Program 28/12/2023
HelpAge Moldova recrutează consultant(ă) în domeniul TIC, economie 28/12/2023
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în realizarea activităților programului de dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase 28/12/2023
HelpAge Moldova angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 28/12/2023
HelpAge Moldova angajează Ofițer de teren 28/12/2023
HelpAge Moldova angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare 28/12/2023
HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri locali 21/12/2023
HelpAge International angajează Ofițer Comunicare și Relații cu Publicul 18/12/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 18/12/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 18/12/2023
HelpAge International angajează Asistent(ă) de Program 18/12/2023
HelpAge International angajează Ofițer de teren 18/12/2023
HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare 18/12/2023
HelpAge International contractează expert/ă sau companie de consultanță pentru evaluare finală de proiect 20/11/2023
HelpAge International angajează Ofițer Finanțe  16/11/2023
HelpAge International angajează Ofițer Resurse Umane 16/11/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 16/11/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare 16/11/2023
HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul voluntariatului 06/11/2023
HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul violenței în bază de gen 06/11/2023
HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase 06/11/2023
HelpAge International angajează o companie care să faciliteze instruiri în utilizarea avansată de telefoane smart și aplicații mobile 06/11/2023
HelpAge anunță concurs pentru funcția de fotograf 06/11/2023
HelpAge International angajează Ofițer de teren 19/10/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 19/10/2023
HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare 19/10/2023
HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare 19/10/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 19/10/2023
HelpAge International solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare 03/10/2023
Termen extins: HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în or. Dondușeni 02/10/2023
Termen extins: HelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de plasament pentru persoane vârstnice 20/09/2023
Termen extins: HelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de zi pentru persoane vârstnice 20/09/2023
HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în or. Dondușeni 12/09/2023
HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în or. Cimișlia 12/09/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 08/09/2023
HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare 08/09/2023
HelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de zi pentru persoane vârstnice 01/09/2023
HelpAge contractează consultant revizuire cadru normativ Centru de plasament pentru persoane vârstnice 01/09/2023
HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering 24/08/2023
Termen extins 3: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 11/08/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare 10/08/2023
Termen extins 2: Se angajează consultanți(te) pentru elaborarea strategiei organizaționale și a procedurilor interne/ HelpAge is looking for consutants to elaborate the business model and organisational procedures 09/08/2023
HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare 22/07/2023
Extended deadline 2: HelpAge is hiring the Audit Company 20/07/2023
Termen extins 2: HelpAge International angajează Asistent(ă) de Program 20/07/2023
Termen extins 2: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 20/07/2023
Termen extins 2: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 20/07/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare 20/07/2023
Termen extins: Se angajează consultanți(te) pentru elaborarea strategiei organizaționale și a procedurilor interne/ HelpAge is looking for consutants to elaborate the business model and organisational procedures 19/07/2023
Termen extins pentru selectarea unui expert sau a unei companii de consultanță pentru instruiri în domeniul comunicare, marketing și sustenabilitate a activităților generatoare de venit pentru vârstnici 18/07/2023
HelpAge International angajează Cameraman-Fotograf 07/07/2023
HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare 05/07/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Asistent(ă) de Program 05/07/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 05/07/2023
Termen extins: HelpAge International angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 05/07/2023
HelpAge International contractează experți sau companii de consultanță pentru instruiri în domeniul comunicare, marketing și sustenabilitate a activităților generatoare de venit pentru vârstnici 04/07/2023
Se angajează consultanți(te) pentru elaborarea strategiei organizaționale și a procedurilor interne/ HelpAge is looking for consutants to elaborate the business model and organisational procedures 03/07/2023
Extended deadline: HelpAge is hiring the Audit Company 30/06/2023
HelpAge International angajează Asistent(ă) de Program 26/06/2023
HelpAge International angajează Coordonator de Proiect în domeniul umanitar 26/06/2023
HelpAge Moldova angajeaza 2 consultanți pentru elaborarea unui raport de analiză privind legislația în domeniul protecției sociale 13/06/2023
HelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de arendă sală de instruire, alimentare și cazare 01/06/2023
HelpAge International selectează prestator servicii cazare, alimentare și arendă săli de instruire 05/05/2023
Termen extins 1: HelpAge International angajeaza Formator/ formatoare pentru instruirea în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale și locale și accesul la informațiile de interes publi 02/05/2023
HelpAge International anunță concurs de selectare a unei companii sau a unei persoane fizice ce va presta servicii de transport pasageri 26/04/2023
Termen extins 1: HelpAge International selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul asistenței persoanelor în etate, victime a violenței în familie. 18/04/2023
Termen extins 1: HelpAge Moldova angajeaza un consultant(ă) elaborarea unui raport de evaluare în domeniul asistenței sociale 03/04/2023
Concurs de selectare a unui psiholog și a unui jurist/avocat în domeniul prevenirii violenței asupra femeilor în etate 17/03/2023
Termen extins - pentru selectarea unui expert/ unei experte sau a unei agenții pentru realizarea Entry și Exit Survey într-un proiect din domeniul prevenirii violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate 16/03/2023
Organizația HelpAge International selectează un expert/ o expertă sau o agenție pentru realizarea Entry și Exit Survey într-un proiect din domeniul prevenirii violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate 02/03/2023
Organizația HelpAge International selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul voluntariatului și mobilizării comunitare 16/01/2023
HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner 13/01/2023
HelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de cazare, alimentare și arendă sală de instruire 29/12/2022
Procurarea produselor igienico-sanitare de către, filiala din Moldova a organizaţiei non-profit, HelpAge International 09/11/2022