Cerere de exprimare a interesului privind organizarea unei școli de vară cu elevii de liceu pentru promovarea profesiilor din domeniul educațional_MD-STATEUNI-431674-CS-CQSCerere de exprimare a interesului privind organizarea unei școli de vară cu elevii de liceu pentru promovarea profesiilor din domeniul educațional_MD-STATEUNI-431674-CS-CQS

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea companiei)

 

 

Republica Moldova

 

Denumirea subproiectului „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Nr Acord subfinanțare MD-MOED- 6542-ASF-U-09 din 24.10.2022

 

Nr. Referință :  MD-STATEUNI-431674-CS-CQS

 

Titlul sarcinii: Organizarea unei școli de vară cu elevii de liceu pentru promovarea profesiilor din domeniul educațional

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectul învățământului superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, Universitatea de Stat a obținut subproiectul „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice” și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat din Moldova își propune dezvoltarea unui sistem eficient de educație pedagogică prin prisma metodologiei axate pe un parteneriat consolidat cu școala (Cluster educațional/ Education cluster), prin utilizarea modelului: de la practică spre teorie, care deschide noi perspective în sens profesional.

Astfel, configurarea unui nou model de formare a cadrelor didactice prin consolidarea eforturilor reprezentanților sistemului de învățământ general și sistemului de învățământ superior prin crearea Clusterului Educațional în incinta USM, care va redimensiona și consolida eforturile actorilor cheie în formarea profesorilor prin utilizarea modelului: de la practică la teorie prin crearea unui centru polivalent „Education Cluster” va integra într-un spațiu comun mai multe medii educaționale după cum urmează: 4 săli multifuncționale; 3 laboratoare; 1 centru de dezvoltare profesională în educație; 1 spațiu de co-working.

Crearea hubului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Serviciile de consultanță includ organizarea unei școli de vară, cu circa 50 elevi din clasele de liceu, pe parcursul a 6 zile, în baza unui program constituit din activități de promovare a profesiilor din domeniul educațional.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usm.md/?p=29281

Universitatea de Stat din Moldova invită companii/firme eligibile (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță ce includ organizarea unei școli de vară, cu circa 50 elevi din clasele de liceu, pe parcursul a 6 zile, în baza unui program constituit din activități de promovare a profesiilor din domeniul educațional; asigurarea condițiilor logistice necesare funcționării școlii de vară.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor.

Experiența generală a companiei

  1. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării evenimentelor educaționale, culturale, sociale;
  2. Capacități de gestionare a unor evenimente concomitente cu grupuri mari de beneficiari.

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare

  1. Experiență, minim 3 ani, de prestare a serviciilor educaționale pentru diferite categorii de beneficiari, inclusiv elevi;
  2. Cel puțin 5 activități similare organizate (tabere de vară, ateliere de creație, concursuri etc.).

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizare a sarcinii

  1. Echipa de specialiști implicați în realizarea sarcinii să includă minim 5 formatori, cadre didactice din învățământul superior sau general (grad didactic I sau superior);
  2. Managerul de proiect să dețină experiență de proiectare a programelor educaționale tip școli de vară, tabere de creație etc.).
  3. Managerul de proiect să dețină experiență profesională în organizarea activităților de creație cu elevii de minim 3 ani.
  4. Managerul de proiect și minim un cadru didactic al echipei să posede cunoaștere avansată a limbii române, cât și nivel mediu (minim B2) al limbii engleze.

Experții-cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 8:00-17:00, Birou nr. 109, Bloc Central USM, str. Alexe Mateevici nr. 60, tel. 067560420, tatiana.sorocean@usm.md

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 28.06 2024, ora 17:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: Chișinău, str. Alexe Mateevici nr.60

Tel/fax: 022241240

E-mail: tatiana.sorocean@usm.md

 

Semnătura Președintelui comitetului de evaluare

Nume Prenume                                                                                 Sergiu Corlat