Scrisoare de Invitație la Licitația privind selectarea unui expert național în scopul elaborării pachetelor de servicii integrate pentru asigurarea incluziunii de calitate a copiilor cu dizabilități de vedereData publicării anunțului: 30.06.2022

Termenul limită de prezentare a dosarului: 10.06.2022, ora 18:00

Procedura de achiziție: Licitație deschisă

Selecție în baza calității și costului

Tipul contractului: Contract prestări servicii

 

Keystone Moldova implementează proiectul „Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități – etapa 2”, finanțat de Fundația Soros Moldova, în baza Contractului de Grant nr. G15201 din 15.04.2022. Activitatea anunțată în cadrul acestui concurs public prevede elaborarea pachetelor integrate de servicii destinate copiilor cu dizabilități de vedere din toate nivelele de învățământ.

La concurs pot participa doar persoane fizice, rezidente în Republica Moldova.

 

Depunerea dosarului

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți (vedeți în Anexe, mai jos).

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail, cu mențiunea „Consultant național”, la următoarea adresă: dcutulab@khs.org. Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă.

Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris din partea Keystone Moldova, la etapa de deschidere a ofertelor financiare.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Keystone Moldova sub forma unui e-mail de confirmare.

Keystone Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 10 iulie 2022, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Doina Cuțulab, director de proiect, prin e-mail: dcutulab@khs.org sau la tel.: 068208202

 

Anexe

  1. Invitație la licitație
  2. Instrucțiuni pentru participanții la licitație
  3. Termeni de referință
  4. Oferta financiară
  5. Declarația privind eligibilitatea și conflictul de interes