Caravana „Tranziția de la școală – la muncă” s-a desfășurat în trei regiuni din Republica Moldovapag.6

 

În luna aprilie, în trei regiuni din Republica Moldova s-a desfășurat  Caravana ”Tranziția de la școală – la muncă, diseminarea bunelor practici de incluziune în muncă a persoanelor cu dizabilităţi”. Intenția evenimentului a fost de a facilita comunicarea între actorii cheie în domeniul ghidării și orientării în carieră și  de a reflecta bunele practici și provocările din domeniu. 211 persoane din 36 de raioane ale țării au participat la evenimente: angajatori, persoane cu dizabilități, centre de orientare în carieră, serviciile de asistență psihopedagogică, agenții de ocupare a forței de muncă, factori de decizie locali, OSC-uri etc.

Evenimentele au fost o oportunitate pentru ca persoanele cu dizabilități să-și facă auzită vocea și opiniile în privința incluziunii în câmpul muncii: „Pentru a realiza incluziunea persoanelor cu dizabilităţi nu e de ajuns să spunem: „Eu vreau!” sau „Voi trebuie!”. Persoanele cu dizabilități ar trebui să înceteze să se victimizeze. Angajatorilor nu ar trebui să le mai fie frică să angajeze persoane cu dizabilități. Iar societatea trebuie să învețe că persoanele cu dizabilități există” (persoană cu dizabilități, angajat). Pe traseul: incluziune școlară – ghidare și orientare în carieră – intermedierea muncii – angajare este important ca persoana să înțeleagă ceea ce poate să facă, ceea ce îi place să facă și care sunt meseriile cerute de societate, au menționat persoanele cu dizabilități prezente. 

Pentru tinerii cu dizabilități un rol primordial în alegerea profesiei, în obținerea informațiilor despre piața muncii și în identificarea unui loc de muncă, îl au sursele neformale – familia și prietenii. „Am înțeles că e POSIBIL! Copiii noștri pe viitor pot fi încadrați în câmpul muncii, doar că trebuie să fie ghidați corespunzător. De asemenea, pentru un copil cu dizabilități, și pentru familia acestuia, este important să existe o cooperare între serviciile sociale – serviciile medicale – serviciile educaționale. Aceste servicii de obicei sunt acordate separat” (părinte al unei persoane cu dizabilități). Părinții persanelor cu dizabilități și-au împărtășit experiența privind rolul părinților și a tinerilor cu dizabilități în creșterea oportunităților de incluziune în câmpul muncii.

Întrucât ghidarea în carieră a copiilor cu dizabilități trebuie să înceapă cât mai timpuriu, e de competența cadrelor didactice să poată să creeze un mediu în care copilul se poate dezvolta în direcția potrivită. „Dizabilitatea nu este un impediment pentru dezvoltarea profesională. Este important ca persoana să aibă dorință și să-i fie oferit suportul necesar. În incluziunea educațională a copilului cu dizabilități contează colaborarea între cadre didactice – părinți – diriginte – psiholog. Fără parteneriat nu reușim nimic” – a menționat un cadru didactic.

Fiecare persoană are un anumit potențial. Acest potențial trebuie pus în valoare, astfel încât persoana să devină autonomă și independentă financiar” – susțin reprezentanții Agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Rolul lor este să le găsească persoanelor cu dizabilități un loc de muncă potrivit, să realizeze ghidarea și orientare în carieră, dar și intermedierea muncii. „Cel mai greu este să convingi angajatorul să angajeze o persoană cu dizabilități”, spun ei.

Participanții la Caravană au adus exemple pozitive de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, de adaptare rezonabilă, de comunicare eficientă cu angajatorii: „Atunci când vrem să angajăm o persoană în câmpul muncii, comunicarea este cheia - comunicarea cu angajatorul, dar și comunicarea cu persoana cu dizabilități. Pentru că uneori poate să existe o problemă, iar această problemă trebuie depistată și rezolvată” (reprezentant, Direcția de Asistență Socială).

Deocamdată, în Republica Moldova mai puțin de 5% dintre persoanele cu dizabilități sunt angajate în câmpul muncii. Însă pentru tineri cu dizabilități există oportunități de angajare, servicii de consiliere și ghidare în carieră, servicii de suport în angajare pe care pot să le acceseze. „Eu sunt angajată cu contract de muncă. Îmi place tare mult că muncesc, că am salariu… Sunt mândră de locul meu de muncă. Colegii mă respectă”, susține o persoană cu dizabilități angajată în câmpul muncii.

Caravana de la școală la muncă a fost organizată și în județul Iași, România. Partenerii Keystone Moldova – Fundația Alături de Voi România au organizat două asemenea evenimente, care au scos în evidență practicile de succes privind incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Evenimentele au fost organizate în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, implementat de A.O. Keystone Moldova (Republica Moldova) și ADV România, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).