Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruiri, alimentare și cazare (26 participanți per LOT)Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, selectează furnizor/furnizori de servicii închirierea spațiului pentru instruiri, alimentație și cazare participanți.  

Detaliile cu privire la cerințele față de furnizori sunt reflectate în caietul de sarcini (în anexe).

Serviciile vor fi prestate pentru 26 participanți în perioadele:

  • 09-10 noiembrie, 2023
  • 16-17 noiembrie, 2023
  • 23-24 noiembrie, 2023

Campaniile sunt încurajate să trimită pachetul de acte necesar participării menționat în instrucțiunile pentru ofertanți.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 3 octombrie 2023, or.18.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: moldova@khs.org  cu mențiunea

„OF_ CDO_KM_95_22.09.2022_Nume ofertant”.

 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: mstrechie@khs.org  

 

Anexe:

  1. Scrisoare de invitație
  2. Instrucțiuni pentru ofertanți
  3. Caiet de sarcini
  4. Formularul A Oferta financiară
  5. Formularul B Declarație pe propria răspundere