Contractare expert/a pentru elaborarea curriculumului de instruire a profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare
Context:

Asociaţia Obștească ,, Alternative sociale” implementează în perioada noiembrie 2021 –aprilie 2023  Proiectul ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea Autorității tutelare locale din 33 primării ale raionului Ungheni în domeniul protecției copilului prin dezvoltarea capacităților profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare în prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii  cu accent sporit pe  4 localități unde vor fi instituite și angajate unități de specialist pentru protecția drepturilor copilului.

Pînă a accede la instruirea profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare                   AO ,, Alternative sociale” și-a propus să studieze  necesitațile de instruire ale membrilor echipelor muldisciplinare, prin aplicarea unui chestionar detaliat. 

 

În baza rezultatelor obținute urmează  să se elaboreze o curriculă de instruire a membrilor echipelor multidisciplinare, care va servi ca  reper pentru activitatile de instruire. 

 

În acest context, AO ,, Alternative sociale” anunță concurs de selectare a unui/ unei  expert/e pentru a elabora curriculum de instruire a profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare.

 

Expertul va realiza draftul curriculumului  de instruire bazându-se pe:

- Raportul de evaluare a necesităților de instruire a profesioniștilor din cadrul echipei multidisciplinare.

- Legislația în vigoare privind protecția copilului și familiei.

 

Tip contract: contract prestări servicii.

Perioada prestării serviciului: ianuarie – martie 2022, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Durata: 14 zile 

Forma de realizare a serviciilor: 

1) analiza situației actuale (raport post intervievare ) privind capacitățile profesioniștilor din cadrul echipelor multidisciplinare în protecția copilului;

2) stabilirea priorităților de formare profesională a membrilor EMD în domeniul protecției copilului;

3) elaborarea propriu-zisă a draftului curriculei de instruire a profesioniștilor din cadrul echipelor multidisciplinare în protecția copilului;

4) organizarea ședințelor de consultare a draftului de curriculum (în format on line) cu echipa de proiect și reprezentanții Autorității Tutelare Teritorială  Ungheni ;

5) adaptarea curiculei  la propunerile partenerilor de proiect;

6) aprobarea curriculei de instruire; 

7) transmiterea documentului către beneficiar.

 

 

 

 

 

Documente livrabile:

1. Proces verbal al  ședințelor organizate

2. Draft curriculum de instruire din cadrul echipelor multidisciplinare în protecția copilului, care va contine 5 module pentru un 20 total de ore. 

3. Act de recepție a serviciului prestat.

 

Comunicarea: sesiuni on line pe platforma ZOOM, Microsoft team, Google Meet sau oricare altă platformă IT.

 

Limba de comunicare: limba română.

Cerințe de calificare: 

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.);

2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul social sau altă funcție care are tangență cu elaborarea și implementarea  documentelor;

3. Experiență de cel puțin 3 ani in domeniul elaborarii curriculumurilor de instruire a profesioniștilor in domeniu social sau domenii aferente. 

4. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale 

 

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: 

1) CV-ul actualizat

2) Oferta financiară elaborată conform Anexei. 

 

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate olograf și scanate (dacă ofertantul deține semnatură electronică avansată, documentele pot fi semnate în format electronic). 

Documentele vor fi expediate până la data de 10 ianuarie 2022, ora 17.00 la adresa de e-mail: ms.frasin@mail.ru , cu mențiunea „ Expert elaborare curriculum”

 

Criterii de selectare:

Crt. Cerințe de calificare Punctaj

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.); 10

2. 5. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul social sau altă funcție care are tangență cu elaborarea și implementarea  documentelor;

10

3. 6. Experiență de cel puțin 3 ani in domeniul elaborarii curriculumurilor de instruire a profesioniștilor 10

4. 7. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale 15

5. Oferta de preț 5

Total: 50 puncte

 

 

Anexa

OFERTA FINANCARĂ

Crt. Sarcini Documente livrabile Nr. de zile de consultanță Costul serviciilor, Euro cu toate taxele incluse*

1. Elaborarea curriculumului de instruire a profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare

Draft curriculum

2. Revizuire/elaborare documente Setul de documente elaborate/revizuite în format word

Procese-verbal ale ședințelor organizate cu beneficiarul

 

 

Notă: costul/remunerația pentru serviciul prestat se va achita în lei moldovenești (MDL) conform ratei de schimb a tranșei transferate de către donator.