Keystone Moldova - Сімейні консультанти - Семейные консультанты - Family Consultants (Termen extins)UA

Keystone Moldova шукає сімейних консультантів у рамках проекту «Надзвичайна підтримка раннього розвитку дітей для українських біженців» (ECDUR), який реалізується у партнерстві з EASPD та ЮНІСЕФ.

Проект ECDUR є регіональною ініціативою, яка проводиться в Молдові, Польщі, Словаччині, Румунії та Болгарії до грудня 2023 року. Ініціатива спрямована на підтримку маленьких дітей з обмеженими можливостями, проблемами розвитку чи поведінки або ризиком розвитку труднощів, які були переміщені в результаті війни в Україні. Якщо ви бажаєте пройти навчання та стати сімейним консультантом, надішліть нам своє резюме (українською або російською) та короткий мотиваційний лист (до 900 символів/170 слів) на moldova@khs.org. Додайте «Заявка Сімейний консультант в Молдові» в темі вашого електронного листа. Заявки будуть розглянуті у міру надходження. Щоб отримати докладніші відомості, ознайомтеся з Технічним завданням, що додається тут.

RU

Keystone Moldova ищет семейных консультантов в рамках проекта «Экстренная поддержка раннего развития детей для украинских беженцев» (ECDUR), реализуемого в партнерстве с EASPD и ЮНИСЕФ.

Проект ECDUR представляет собой региональную инициативу, реализуемую в Молдове, Польше, Словакии, Румынии и Болгарии до декабря 2023 года. Инициатива направлена на поддержку детей младшего возраста с ограниченными возможностями, проблемами развития или поведения или с риском развития трудностей, которые были перемещены в результате войны на Украине. Если вы хотите пройти обучение и получить поддержку, чтобы стать семейным консультантом, отправьте нам свое резюме (на украинском или русском языке) и короткое мотивационное письмо (до 900 знаков/170 слов) на адрес moldova@khs.org. В теме письма добавьте «Заявка на семейный консультант в Молдове». Заявки будут рассмотрены по мере поступления. Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим заданием, прикрепленным здесь.

EN

Childhood Development Support for Ukrainian Refugees” (ECDUR), implemented in partnership with EASPD and UNICEF. 

The ECDUR project is a regional multi-country initiative, taking place in Moldova, Poland, Slovakia, Romania and Bulgaria until December 2023. The initiative aims to support young children with disabilities, developmental or behavioral challenges or at risk of developmental difficulties displaced due to the war in Ukraine war. If you want to be trained and sustained to become a family consultant, please send us your CV (in Ukrainian or Russian) and a short motivation letter (up to 900 characters/170 words) to moldova@khs.org. Add “Application for Family Consultant in Moldova” in the subject of your email. The applications will be evaluated based on the reception. For details, please consult the ToR attached here.