Termen prelungit a Cererii De Oferte Privind Lucrări De Reparație A Spațiului Destinat Spălătoriei Sociale Din Satul Cărbuna Raionul IaloveniCerere De Oferte Privind Lucrări De Reparație A Spațiului Destinat Spălătoriei Sociale Din Satul Cărbuna Raionul Ialoveni

 

Cerere de oferte: nr.1

Data publicării anunțului: 12 aprilie 2024; 10:00

Termenul limită de prezentare a dosarului: 22 mai 2024; 23:59:59

Procedura de achiziție: Concurs de oferte

Selecție în baza costului

Tipul contractului: Contract de executare a lucrărilor

CONTEXT

Asociația Obștească ”Ghiocel de Cărbuna” implementează proiectul ”Curățenia - preambul pentru o viață armonioasă”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Keystone Moldova, Filiala din Moldova a Fundației Stichting Dorcas Aid International și Asociația pentru Educație ”Neoumanist”, în baza Contractului de grant nr. G00013 din 01.02.2024.

În cadrul contractului de grant este preconizată achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale care va deservi persoanele vârstnice și defavorizate din satul Cărbuna raionul Ialoveni

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale din satul Cărbuna Raionul Ialoveni

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

45453000-7

Lucrări de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale dinsatul Cărbuna raionul Ialoveni

deviz

1

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimată totală 129 421 MDL (una sută douăzeci și nouă mii patru sute douăzeci și unu lei) TVA 0%

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: ghioceldecarbuna@gmail.com

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către AO „Ghiocel de Carbuna” sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS

Toată documentația necesară pentru concurs o puteți descărca pe următorul link:

https://drive.google.com/file/d/1znOfUM1FWksF3kBdmvJ0s9mru2zGcglI/view?usp=drive_link

1. Formular_02.Instructiune pentru ofertanti

2. Formular_03.Caiet de Sarcini

3. Formular_04.Declarație ofertant

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: ghioceldecarbuna@gmail.com cu mențiunea „Solicitare documente cerere de ofertă reparații”.

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să îl contactați pe Inculeț Aliona , e-mail: ghioceldecarbuna@gmail.com

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 22 mai 2024, orele 18:00.

 

Articol adaugat de: Анна Кирикэ