Termen Extins: AO "Alternative sociale" contractează agent economic pentru achiziționarea mobilieruluiCerere de ofertă pentru achizitionarea mobilierului în 4 primării   

din raionului Ungheni.

CONTEXT 

Asociaţia Obștească ,, Alternative sociale” implementează în perioada noiembrie 2021 –aprilie 2023  Proiectul ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea Autorității tutelare locale din 33 primării ale raionului Ungheni în domeniul protecției copilului prin dezvoltarea capacităților profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare în prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii  cu accent sporit pe  4 localități unde vor fi instituite și angajate unități de specialist pentru protecția drepturilor copilului.

În conformitate cu activitatea 2.1 din cadrul proiectului în primăriile Todirești, Zagarancea, Sculeni, Pîrlița spațiul destinat specialiștilor pentru protecția copilului care urmează să fie angajați la nivel de comunitate   începând cu 01.04.2022 urmează a fi amenajat și dotat cu echipament și mobilier corespunzător astfel încât să permit specialiștilor să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur la cel mai înalt nivel.

În acest context , pentru a asigura funcționalitatea  serviciilor acordate de către specialitiștii în protecția drepturilor copilului angajați în primăriile Todirești, Zagarancea, Sculeni și Pîrlița AO,,Alternative sociale” anunță concurs pentru procurarea mobilierului conform listei și specificațiilor afișate.

Denumirea autorităţii contractante:

Asociația Obștească Alternative Sociale Ungheni,  C/f 101362000б399,  

situată pe adresa mun. Ungheni,  str. Vasile Alecsandri 4A, of.13

Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției:  Mobilier de birou  necesar in 4 primării din raionul Ungheni (obiectul achiziției) conform necesităţilor AO Alternative Sociale Ungheni (în continuare – Cumpărător) pentru perioada 2022.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor :  Contract de grant Nr. G15149 din 26.10.2021

Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale. 

Criterii de eligibilitate

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea mobilierului cu experienta în domeniu de minim 3 ani. 

  Conținutul ofertei , 

1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);

2. Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;

3. Descrierea ofertei tehnice inclusiv designul produsului ofertat conform formularului de oferta (Anexa nr.1 a se ține cont)

4. Certificatul calității și de origine a produselor și accesoriilor oferite (unde e aplicabil); 

5. Oferta financiară, prezentată în MDL, la cota de TVA 0;  

6. Termenele estimate de  livrare, după caz și instalare în r.Ungheni ( primăriile Todirești, Sculeni, Pîrlița, Zagarancea)

Instrucțiuni de participare:

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de reprezentatul companiei cu drept de semnătură.

Oferta poate fi expediată prin e-mail la ms.frasin@mail.ru cu mențiunea „Mobilier pentru specialiști” până pe 27 ianuarie 2022, ora 18.00. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 067677171 sau la adresa de e_mail indicată.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. Despre rezultatele concursului va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.

Locul: Ungheni, Republica Moldova

*****

Notă: AO ,,Alternative sociale” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de selectare

Articol adaugat de: Frasin Adriana