Termen extins: A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică selectează o companie IT

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică anunță concurs pentru selectarea unei companii IT care va efectua designul, completarea cu conținutul furnizat, hostingul, precum și mentenanța unei pagini web pentru 12 luni, preferabil de tip landing page; design infografice la solicitare; design și imprimare X-banner (80x180).

1. Context

Centrul de Consultanţă şi Educaţie Civică este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, înregistrată la I.P. „Agenția Servicii Publice” în data de 18 septembrie 2018.

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică implementează în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 proiectul „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul își propune să furnizeze date despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică și să realizeze instruiri țintite spre zonele cu mai multă vulnerabilitate. Unul dintre rezultatele scontate ale proiectului vizează cunoașterea, documentată sociologic, a atitudinii romilor vizavi de participarea lor la procesul decizional pe de o parte și a atitudinii non-romilor din comunitate vizavi de participarea romilor. Rezultatele cercetării sociologice, realizate în paralel cu dezvoltarea paginii web, vor servi drept bază pentru elaborarea de către A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică  a unui șir de recomandări și infografice care urmează să fie plasate de către compania selectată pe un landing page (pagină web).

2. Obiectul concursului și descrierea sarcinilor companiei selectate:

Obiectul concursului. Servicii IT și de design conform următorului tabel:

Nr.

Denumire

Detalii

Termen de livrare/prestare

1.

Servicii Hosting

Spațiu de stocare minim 10 GB, Trafic nelimitat, e-mail minimum 10, MySQL și MariaDB mimimum 3, Suport Php 5.x și 7.x, panou de administrare CPanel sau echivalent, posibilitate individuală de instalare extensii, Back-up automat saptămânal (minimum) cu acces din panoul de administrare (spațiu separat).

Protecție de securiate. Serverul trebuie sa se afle obligatoriu în Republica Moldova și să aibă o disponibilitate minimă de 99,75%.

01.02.2019-01.02.2020

2.

Design și publicare de conținut inițial pentru landing page (pagina web)

Pagina web (landing page) va avea la bază un CMS disponibil gratuit și menținut la momentul instalării, cu posibilitatea de instalare a updaturilor și modulelor fără înregistrare prealabilă sau costuri adiționale. De asemenea acesta urmează să prevadă posibilitatea de acces pentru administrare cu drepturi de utilizatori pe mai multe niveluri.

Tema (templatul) paginii va fi unul comercial și va fi achiziționat și livrat de către companie. Inclusiv se va preda sursa acestuia (fisiere .psd .corel, etc). Dreptul de proprietate asupra imaginilor și a altui tip de conținut, care trebuie să fie respectat.  

Designul, inclusiv parțile grafice și de coding, se va baza pe tema achiziționată, dar va fi modificat conform cerințelor beneficiarului.

Întregul conținut al paginii, inclusiv meniuri, butoane, casete tehnice, descrieri, urmează să fie disponibil 100% în limba română și reprezintă obligația companiei. Beneficiarul va livra conținutul paginii în aceași limbă.

Conținut multimedia: Se va integra posibilitatea de includere a secvențelor video atât din resurse publice cum ar fi YouTube sau Vimeo, precum și prin galerie proprie cu uploadarea acestora pe serverul de hosting. La fel se va proceda și în cazul imaginilor foto.

Pagina va fi complet compatibilă și optimizată în conformitate cu regulile Google la capitolul SEO și indexată pentru motoarele de căutare. De asemenea va fi integrată maximal cu soluțiile Google Marketing Platform.

Conținutul inițial va fi livrat de beneficiar cel tîrziu la data de 26 februarie urmând să fie integrat de către compania selectată.

26.02.2019

3.

Mentenanță tehnică și actualizare de conținut pentru landing page (pagina web);

Compania va fi responsabilă de mentenanța tehnică a paginii, inclusiv actualizarea modulelor acesteia, precum și de toate aspectele ce vizează securitatea informațională.

Compania va fi responsabilă de actualizarea conținutului paginii, inclusiv de actualizarea infograficelor și conținutului multimedia, avînd la bază solicitările beneficiarului.

26.02.2019-26.02.2020

4.

Design infografice la solicitare și publicarea acestora pe landing page (pagina web);

Cantitatea și detalii:

Compania va trebui să prezinte grafic rezultatele cercetării sociologice desfășurate în cadrul proiectului și recomandările formulate de experții proiectului pentru sporirea incluziunii. În acest scop, în coordonare cu expertul/-a în comunicare, va fi elaborat designul a cel puțin 6 Info grafice, care vor fi ulterior plasate pe pagina web(landing page)

Pentru toate info graficele se va livra fișierul sursă a acestora pecum și varianta .xml sau .html a acestora. Drept alternativă se acceptă imaginile vectoriale ale acestora care urmează a fi integrate în pagina web.

8 - 26 februarie 2019

5.

Design și imprimare X-banner

Cantitatea și detalii:

Va fi efectuat designul pentru 1 X-banner cu dimensiunea 80X180

Acesta va fi imprimat și livrat împreună cu suportul xBanner

Va fi oferită imaginea sursă a acestuia, cu separarea pe sloiuri.

Va fi realizat și designul unui banner electronic pentru a fi plasat pe pagina web (landing page) și pe paginile partenerilor.

Banner electronic – 28 februariie 2019

X Banner - 1 martie 2019

3. Perioada de executare


Individual pentru fiecare livrabil, conform tablelului de mai sus.

4. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului

 • Cel puţin 3 ani de experienţă în prestarea serviciilor de hosting și web-design;
 • Portofoliu cu lucrările anterior realizate (minimum 10 lucrări);
 • Experiență anterioară de elaborare a infograficelor;
 • Experți de calificare înaltă cu experiență vastă în design, elaborare infografice și administrare servere (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei);
 • Abilități demonstrate de a opera în limitele unui buget și de a asigura rezultate de calitate.

5. Condiţii de participare

În vederea participării la concurs companiile IT urmează să prezinte oferta tehnică şi financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Descrierea parametrilor tehnici, a soluțiilor de securitate utilizate, denumirea panoului de administrare utilizat precum și adresa IP, a serverului de hosting, pentru a fi verificată localizarea acestuia precum și disponibilitatea (uptime), confirmată prin scrisoare din partea companiei;
 • Descrierea CMS-lui propus, a templatului, precum și denumirea modulelor adiționale ce vor fi integrate, cu indicarea versiunilor;
 • Declarația de compatibilitate tehnică între soluțiile propuse. (Exemplu: serverul de hosting cu CMS-ul sau modulele adiționale);
 • Declarația despre obligația de a păstra confidențialitatea datelor primite în cadrul procesului de lucru, precum și transmitere a tuturor fișierelor sursă la finalizarea procesului, care vor face obiectul drepturilor de autor al Centrului de Consultanță și Educație Civică;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, elaborarea și mentenanța după caz a livrabilelor.

 

Oferta financiară va include:

 • Bugetul total al ofertei în lei cu specificarea prețului la cota 0 TVA. Oferta va fi însoțită inclusiv de declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA (Centrul de Consultanță și Educație Civică va pune la dispoziția ofertantului selectat actele necesare care confirmă dreptul de a procura bunuri și servicii la cota 0 TVA).
 • Plata va fi efectuată într-o singură tranșă în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea actului de executare a serviciilor, pentru fiecare livrabil separat.

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 1. Date generale despre ofertant (denumire, administrator, date bancare, experienţa, precum şi alte informaţii relevante despre participant);
 2. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 3. Certificatul de atribuire a codului TVA – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Criteriile de evaluare a ofertelor: Ofertanții vor primi maxim 60 de puncte pentru oferta tehnică și 40 – pentru oferta financiară în bază următoarelor criterii:

 • Prezentarea ofertei și a documentației solicitate conform rigorilor expuse în anunț (5 puncte)
 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus (maximum 20 puncte);
 • Descrierea clară a soluției tehnice propuse și relevanța acesteia (maximum 35 puncte);
 • Valoarea totală a ofertei financiare, corespunderea ofertei cu rigorile termenilor de referință (maximum 40 puncte). Punctajul pentru oferta financiară va fi calculat conform următoarei formule:

Punctaj = oferta financiară minimă recepționată/ oferta financiară evaluată*40

Câștigătoare va fi desemnată compania care va acumula punctajul cel mai mare (cumulativ pentru oferta tehnică și financiară).

În scopul evitării blocajelor de ordin tehnic ce vizează compatibilitatea între soluțiile tehnice aplicate, pentru toate serviciile solicitate va fi selectată o singură companie.

Termenul limită de prezentare a dosarului:  01 februarie 2019, ora 12.00. Ofertele vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa: bordeianudoina@gmail.com. Dosarul va include oferta tehnică, oferta financiară, datele generale despre ofertant, copia certificatului de înregistrare și declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA.

Pentru informaţii suplimentare: 069522080, bordeianudoina@gmail.com.

Persoana de contact – Doina Bordeianu, directoare de proiect.

logo EEF disclamer

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.