Dialogul de politici: „Cum diminuăm povara schimbării numelui pentru femeile din Moldova”Dialogul de politici: „Cum diminuăm povara schimbării numelui pentru femeile din Moldova”

În Republica Moldova, tradițional femeile sunt acelea care iau familia soțului, sau decid asupra unei conexări a numelor ambilor. Cadrul normativ nu prevede o diferențiere între perfectarea unui document nou și schimbarea documentului după modificarea numelui. Atât ca și durată, cât și cost procedura este tratată în mod egal. Serviciile de solicitare a actelor ca urmare a schimbării numelui pot fi accesate doar cu prezență fizică. În anul 2023, conform datelor Agenției Servicii Publice, 97% dintre femei au solicitat acte noi după schimbarea numelui urmare căsătoriei sau divorțului și au cheltuit cel puțin 8,5 milioane de lei, timp și efort dublu, în condițiile actelor valabile.

În acest context, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a organizat, joi, 25 aprilie 2024, dialogul de politici cu titlu: „Cum diminuăm povara schimbării numelui pentru femeile din Moldova”, în cadrul căruia au discutat cu reprezentanții ministerelor, autoritățile publice și societatea civilă recomandările Notei analitice nr. 2 din 14 martie, elaborată de Diana Doroș, coordonatoare de proiecte IPRE, care a abordat subiectul accesului femeilor/bărbaților la servicii de documentare urmare schimbării numelui după căsătorie sau divorț.

În continuare, vă propunem câteva dintre principalele intervenții ale vorbitorilor.

Diana Doroș, coordonatoare proiecte, IPRE: „Am analizat o situație comună atât pentru Republica Moldova, cât și din practica internațională, când femeile după căsătorie și-au schimbat numele de familie sau numele a fost conexat cu numele soțului. Analiza s-a axat pe procedurile administrative privind perfectarea actelor după schimbarea numelui și identificarea proceselor, dar și disponibilitatea informațiilor privind schimbarea numelui pe pagina ASP. De exemplu, conform datelor ASP, din numărul total de cereri de perfectare a buletinului de identitate în anul 2023, circa 10 482 de cereri au fost din partea femeilor, 9125 de cereri  pentru pașaport și 3580 pentru un nou permis de conducere, ceia ce reprezintă mai mult de 97%. Astfel, în urma analizei prezentate, venim cu o serie de recomandări de îmbunătățire a politicilor publice, cum ar fi diminuarea sau eliminarea tarifelor pentru perfectarea actelor de identitate și al permisului de conducere, ca urmare a schimbării numelui, în contextul în care  are o perioadă valabilă. O altă recomandare ar fi digitalizarea serviciului de obținere a actelor de identitate, a permiselor de conducere, inclusiv livrarea acestora la domiciliu, precum și excluderea prezentării certificatului medical, la perfectarea permisului de conducere după schimbarea numelui de familie, dacă acesta este încă valabil, integrarea dimensiunii de gen în politicile de digitalizare”.

Liliana Palihovici, Președintă AO, „Institutum Virtutes Civilis”: „Nota analitică elaborată de IPRE ne arată cât de scump ne costă stereotipurile legate de gen. Acestea provin din tradiția familiei noastre care prevede că la căsătorie fata își schimbă numele   în familia băiatului. Este o tradiție seculară, care este specifică nu numai Moldovei. Dacă am lăsa acest cadru legal nemodificat și am scoate componenta stereotipurilor de gen, eu cred că ar fi o altă distribuire a costurilor. Pe de altă parte, diminuarea costurilor pentru perfectarea actelor este un lucru binevenit și pentru serviciilor prestate atât femeilor, cât și bărbaților. De ce trebuie să analizăm aceasta tocmai acum? Deoarece, în cele mai dese cazuri, femeile sunt victime ale violenței domestice, iar una din soluțiile de a ieși din acest cerc vicios este divorțul. De obicei, divorțează femeile casnice, care nu au venituri și care au obligativitate, în 30 de zile, să își schimbe buletinul.  Astfel, consecințele pentru aceste femei sunt mult mai grave decât le observăm la prima etapă și lipsa posibilității de a achita aceste costuri pune o presiune suplimentară pe umerii acestei femei. Propunerea ar fi ca din partea autorităților locale s fie eliberată o confirmare privind schimbarea numelui, pe perioada valabilității buletinului de identitate.  Actualmente lipsește o analiză detaliată a dimensiunii de gen a  diferitor categorii de cetățeni, atât în procesul legislativ, cât și la elaborarea politicilor publice. Aplicând aceasta în practică ar da posibilitatea identificării lacunelor dar și a soluțiilor care ar permite diminuarea diferențelor care există”.

Iurie Cristea, Director adjunct al Agenției pentru Servicii Publice (ASP): „Vreau să vă dau câteva statistici complementar la statisticile prezentate de IPRE. Pentru anul 2022, din 18937 de căsătorii 28% din femei au ales să nu își schimbe numele, adică aproape 1/3. Totodată, în 2023 practic 30% din femei au ales aceiași opțiune. Dacă e să facem o comparație cu anii precedenți vedem o tendință în creștere, ceea ce este un efect al emancipării, probabil. Dacă e să vorbim de analiza IPRE, sunt de acord cu toate recomandările, inclusiv cu digitalizarea proceselor, precum și cu plasarea unei informații pe pagina web a ASP. Schimbarea termenului de eliberare a documentelor nu cred că poate fi implementată pentru că orice cetățean decide în ce termen are nevoie, iar la urgență acestea sunt costuri suplimentare. Totodată, sunt de acord că excluderea prezentării certificatului medical la perfectarea permisului de conducere pe perioada de valabilitate a acestuia este o propunere la fel bună. Nu suntem însă de acord cu propunerea de diminuarea sau eliminarea tarifelor pentru perfectarea actelor de identitate”.

Svetlana Andrieș, Reprezentantă adjunctă de țară, UN Women Moldova: „ Dacă e să analizăm partea de costuri. Probabil la metodologia analizei efectuate de IPRE ar fi foarte important să punctăm că există și partea de venit ratat, atunci când femeile și bărbații, care au necesitatea de a schimba permisul, trebuie să își ia mai multe zile libere pentru a obține certificatul medical și a se deplasa la Agenția Servicii Publice. Totodată, ar fi bine ca să analizăm cât de mult aceste costuri sunt generate de situațiile de urgență, pentru că deseori multe cupluri decid după nuntă să călătorească undeva și este necesar de schimbat documentele urgent, iar costurile se triplează. Totodată în afară de   perfectarea permisului de conducere, putem completa și perfectarea documentelor de proprietate asupra autoturismului. Din perspectiva, stereotipurilor, este important să menționăm că există și aceste elemente de avansare în carieră, pe care ambii soți și le-au setat, iar schimbarea numelui generează eforturi și costuri adiționale. Din perspectiva victimelor violenței în familie, cred că persoanele social vulnerabile ar trebui să beneficieze de acest mecanism de subsidiare a perfectării actelor. Cred că o practică bună, chiar și în cazul în care nu ne schimbăm IDNP-ul sau nu facem alte schimbări majore, decât schimbarea numelui, ar fi oportun să considerăm generarea  automată a actelor, astfel că nu doar costurile să fie reduse, dar și partea de presiune de a fi perfect încadrați în câmpul legal atunci când se fac aceste schimbări”.

Pentru mai multe detalii, puteți urmări înregistrarea integrală a evenimentului aici.