IREX Moldova

Titlul Articolului Data Publicării
IREX Moldova lansează apelul de propuneri în cadrul concursului privind producerea și difuzarea contentului de divertisment în limba rusă 01/12/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Procurement and Grants Officer (extended deadline) 28/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru desfășurarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru 15 organizații de tineret, Consilii Locale ale Tinerilor și/sau grupuri de inițiativă ale  tinerilor din 15 localități partenere ale Programului Comunitatea Mea 27/11/2023
RFP to select a Contractor to conduct training and mentorship sessions for 15 youth organizations, Local Youth Councils and/or youth groups from 15 partner localities of the Comunitatea Mea Program 27/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Ciuciuleni, raionul Hîncești - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Ciuciuleni village, Hincesti raion - Extended 20/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Valea Perjei, raionul Taraclia - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Valea Perjei village, Taraclia raion - Extended  20/11/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria comunei Bilicenii Vechi, raionul Singerei - Extins 20/11/2023
RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Bilicenii Vechi commune, Singerei raion - Extended 20/11/2023
Solicitare de depunere a dosarului de aplicare pentru acordarea de subgranturi mici pentru OSC în vederea susținerii implicării civice a tinerilor la nivel local și îmbunătățirii serviciilor publice pentru  integrarea refugiaților în comunitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea 14/11/2023
Request for Applications for small subawards to CSOs to support broader youth civic engagement at local level and better services for refugees’ integration in CM partner communities 14/11/2023
Запрос на подачу заявок (ЗПЗ) для малых грантов для ОГО (организаций гражданского общества с целью поддержания более широкой гражданской активности молодежи на местном уровне и улучшения услуг в сфере интеграции беженцев в сообществах-партнерах МС 14/11/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - RFP pentru selectarea unui Contractant care va implementa campania de informare pentru Sistemul Informațional Geografic de nivel local (GIS Local) 31/10/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program-RFP to select a Contractor that will implement the Local Geographic Information System communication campaign 31/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria satului Ciuciuleni, raionul Hîncești 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Ciuciuleni village, Hincesti raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) – Primăria satului Valea Perjei, raionul Taraclia 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Valea Perjei village, Taraclia raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) pentru beneficiarul proiectului – Primăria comunei Cărpineni, raionul Hîncești 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Carpineni commune, Hincesti raion 27/10/2023
Comunitatea Mea program - RFP to select a Contractor to elaborate digital and smart GIS-based General Urban Plan for the program beneficiary – Mayoralty of Bilicenii Vechi commune, Singerei raion 27/10/2023
RFP pentru selectarea unui Contractant pentru elaborarea Planului General Urbanistic digital și inteligent bazat pe Sistemul Informațional Geografic la nivel local (GIS Local) – Primăria comunei Bilicenii Vechi, raionul Singerei 27/10/2023
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора программы в сфере государственной политики в области децентрализации 15/09/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time 14/09/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Program Coordinator 14/09/2023
IREX Moldova/Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare Asociat/ă de Program (termen extins) 13/09/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Program Associate (extended deadline) 13/09/2023
Termen Extins - RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondaj de opinie a populație, pre și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate 07/09/2023
Extended Deadline - RFP to select a service provider to design and conduct a pre and post population survey study of a representative sample of residents within target Local Public Administrations 07/09/2023
RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondajde opinie a populație, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate 11/08/2023
RFP to select a service provider to design and conduct a pre- and post-population survey study of a representative sample of residents within target Local Public Administrations  11/08/2023
IREX Moldova lansează apelul de propuneri în cadrul concursului privind producerea și difuzarea contentului de divertisment în limba română 28/07/2023
(Extins) Achiziționarea modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868 MHz compatibil cu contoarele volumetrice, Antennelor Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformei de colectare a datelor Lorawan cu generarea automată a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul) 16/06/2023
(Extended) Procurement of devices for remote data reading, retrieving, and transmitting via Lorawan 868 MHz, compatible with volumetric meters PD-LCF, antennas with Lorawan 868 MHz GPS, VPN including 3G modem for transmitting data to the server and Lorawan data collection platform with automatic report generation, with the possibility of data export to MSOffice Excel program (the software) 16/06/2023
IREX Moldova/Comunitatea Mea program vacancy - Communications Officer 07/06/2023
Achiziționarea modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868  MHz compatibil cu contoarele volumetrice, Antennelor Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformei de colectare a datelor Lorawan cu generarea automată a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul) 22/05/2023
Procurement of devices for remote data reading, retrieving, and transmitting via Lorawan 868 MHz, compatible with volumetric meters PD-LCF, antennas with Lorawan 868 MHz GPS, VPN including 3G modem for transmitting data to the server and Lorawan data collection platform with automatic report generation, with the possibility of data export to MSOffice Excel program (the software) 22/05/2023
IREX Moldova/Strengthening Content Connections project vacancy - Project Officer (part-time position) 12/04/2023
Renovarea centrului de cultură din satul Selemet, raionul Cimișlia - Extins 31/03/2023
Renovation of the cultural center in Selemet village, Cimislia raion - Extended 31/03/2023
Renovarea centrului de cultură din satul Selemet, raionul Cimișlia 16/03/2023
Renovation of the cultural center in Selemet village, Cimislia raion 16/03/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Video Services 14/03/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Design Services 14/03/2023
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность старшего специалиста по мониторингу, оценке и обучению 10/03/2023
Cerere de oferte pentru procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea (până la 30 APL partenere) 20/02/2023
RFP for procurement and installing of LED lights for the Comunitatea Mea Program beneficiaries (up to 30 partner LPAs) 20/02/2023
Программа Моё Сообщество, финансируемая USAID, ищет сотрудника на должность Юридический консультант с опытом в области функционального анализа компетенций местных властей 1 и 2 уровней, а также центральных властей 02/02/2023
Termen extins: Programul USAID Comunitatea Mea angajează consultant juridic cu experiență în analiza funcțională a domeniilor de competență a APL I, APL II, APC 02/02/2023
Extended Deadline: Comunitatea Mea Program hires Legal Consultant in the field of functional assignments of LPA I, LPA II and CPA 02/02/2023
Extinderea garajului existent (stație/ oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni 31/01/2023
Extension of the existing garage (fire station/office) in Sireti village, Straseni raion 31/01/2023
Extinderea rețelei de hidranți antiincendiari supraterani în satele Sireți și Roșcani, raionul Strășeni 31/01/2023
Extension of above ground fire hydrants network in Sireti and Roscani villages, Straseni raion 31/01/2023
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)- Extended deadline 30/01/2023
Extended deadline: RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services 25/01/2023
Extended deadline: RFP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery 24/01/2023
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position) 17/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing 13/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery 13/01/2023
RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services 13/01/2023
Comunitatea Mea Program hires Legal Consultant in the field of functional assignments of LPA I, LPA II and CPA 23/12/2022
Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare al unui consultant/expert utilaj greu (construcții drumuri) 20/12/2022
Achiziționarea unui tractor, echipamente tehnice și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița - Extins 12/12/2022
Procurement of one tractor, technical equipment, and accessories for tractor under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities - Extended 12/12/2022
Achiziționarea containerelor din polietilenă pentru colectarea deșeurilor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița 01/12/2022
Procurement of plastic waste bins under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities 01/12/2022
Achiziționarea unui tractor, echipamente tehnice și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița 24/11/2022
Procurement of one tractor, technical equipment, and accessories for tractor under the Intermunicipal Cooperation project for modernization of the Solid Waste Collection System in Budesti, Tohatin, Cruzesti and Colonita communities 24/11/2022
IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)-Extended 17/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui expert în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială – full-time/aproximativ 3 ani (termen extins) 16/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui expert în domeniul digitalizării serviciilor publice – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins) 16/11/2022
IREX Moldova vacancy - Gender and Youth Advisor-Extended 16/11/2022
IREX Moldova vacancy - Digitalization Advisor-Extended 16/11/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a/l unei/ui Coordonatoare/Coordonator de proiect 08/11/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора проекта 08/11/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Эксперта в области цифровизации публичных услуг 30/10/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность специалиста по вопросам гендерного равенства и молодежи 30/10/2022
IREX Moldova vacancy - Digitalization Advisor-Extended 30/10/2022
IREX Moldova – Concurs privind licențierea conținutului regional de divertisment în limba rusă 28/10/2022
IREX Moldova vacancy - Rights and Licensing Expert/consultant 28/10/2022
IREX Moldova - Concurs privind producerea și difuzarea contentului original de divertisment în limba rusă 26/09/2022
IREX Moldova vacancy - Program Coordinator for Policy and Research - Extended 21/09/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time / aproximativ 3 ani 21/09/2022
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni - Extins 20/09/2022
Extension of the public street lighting system in Rusestii Noi commune, Ialoveni raion - Extended 20/09/2022
IREX Moldova - anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul participării cetățenilor la luarea deciziilor – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins) 13/09/2022
IREX Moldova vacancy - Program Coordinator for Community Engagement - Extended 13/09/2022
IREX Moldova vacancy - Communication Specialist - Extended 13/09/2022
RfP for Comunitatea Mea Program Communication Services - Extended 05/09/2022
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni 26/08/2022
Extension of the public street lighting system in Rusestii Noi commune, Ialoveni raion 26/08/2022
Reconstrucția străzii M.Frunze din comuna Pelivan, raionul Orhei - Extins 26/08/2022
Reconstruction of M. Frunze Street in Pelivan commune, Orhei raion - Extended     26/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность специалиста по вопросам гендерного равенства и молодежи 24/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Координатора программы в области укрепления гражданского участия в местном самоуправлении 24/08/2022
IREX Moldova — объявление о вакансии на должность Эксперта в области цифровизации публичных услуг 23/08/2022
RfP for Comunitatea Mea Program Communication Services 17/08/2022
IREX Moldova - Anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul politicilor publice privind descentralizarea – full-time / aproximativ 3 ani 11/08/2022