BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă, analiză, prognoză și emisiune a monedei naționaleBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă, analiză, prognoză și emisiune a monedei naționale

Scopul general al activității direcției:

1) emiterea pe teritoriul Republicii Moldova a bancnotelor şi monedelor metalice ca mijloc de plată, inclusiv a bancnotelor și monedelor jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată și în scop numismatic;

2) acoperirea necesităților circulației monetare cu bancnote şi monede metalice și organizarea imprimării/baterii monedei naționale;

3) retragerea din circulație a numerarului necorespunzător circulației, precum şi tocării/topirii acestuia.

Obiectivul/scopul postului: executarea activităților aferente emisiunii însemnelor monetare, efectuarea analizelor periodice și prognozei cererii de numerar, precum și a necesităților de bancnote/monede pentru completarea rezervei de numerar, în conformitate cu obiectivele activității direcției și obiectivele strategice ale BNM.

Principalele atribuții:

1.    Colectarea și analiza datelor, monitorizarea și prognozarea numerarului pentru completarea și menținerea rezervei de numerar, conform metodologiei aprobate;

2.    Dezvoltarea practicilor metodologice de monitorizare și prognoză a numerarului;

3.    Participarea la elaborarea și modificarea/actualizarea cadrului normativ aferent monedei naționale și operațiunilor cu numerar;

4.    Conlucrarea și menținerea corespondenței inclusiv în limba engleză cu imprimerii/monetării, alte organizații/entități;

5.    Studierea practicilor altor bănci centrale și elaborarea analizelor/studiilor de specialitate privind operațiunile cu numerar, caracteristicile și elementele de siguranță ale bancnotelor/monedelor, tehnologiile de producere a acestora etc.;

6.    Acordarea suportului consultativ și pregătirea răspunsului la demersurile băncilor sau altor persoane din țară și din străinătate pe aspecte legate de aria de activitate a secției;; 

7.    Organizarea licitațiilor aferente baterii monedelor/imprimării bancnotelor, inclusiv elaborarea documentelor de licitație;

8.    Elaborarea cerințelor funcționale privind achiziționarea/ modificarea aplicațiilor program utilizate în cadrul direcției;

9.    Perfectarea proiectelor de contracte cu clienții/furnizorii BNM pe aria de activitate a secției;

10.  Participarea în activitățile de pregătire a aderării R.M. la UE pe domeniul emisiunii însemnelor monetare și operațiunilor cu numerar;

11.  Alte activități aferente reglementării, analizei și controlului operațiunilor cu numerar.

Cerințe obligatorii:

1.    Studii universitare în domeniul financiar-economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

2.    Experiență de muncă în sfera de activitate economică, financiară, nu mai puțin de 1 an;

3.    Cunoștințe de bază ce țin de activitatea bancară, a legislației bancare, în special a cadrului normativ privind operațiunile cu numerar;

4.    Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și competențe digitale avansate a aplicațiilor MS Office;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel B2- nivel post-intermediar (cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi [1])

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

7.    Alte abilități și atitudini:

-       gândire ordonată și analitică, atenție la detalii, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, capacitate de ascultare și spirit de analiză;

-       capacitate de a expune clar și concis, scris și verbal: constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză;

-       responsabilitate, obiectivitate, imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârşită, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate și adaptare la schimbare, creativitate, exigent cu sine şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiențe specifică în colectarea, analiza, structurarea, gestionarea datelor și efectuarea prognozelor;

2.    Cunoașterea sistemului și a principiilor de evidență contabilă;

3.    Capacitatea de lucru cu funcții complexe și macrocomenzi în programele MS;

4.    Abilități avansate de creare a prezentărilor grafice asistate de calculator (de ex. PowerPoint)

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 23 mai 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

1.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995;

2.    Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3.    Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27.11.2008;

4.    Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA nr.200 din 27.07.2006;

5.    Planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei „BNM2025”.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0