A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică solicită oferte de prețuri pentru servicii de alimentație și închirierea sălii de conferință în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

Obiectul cererii ofertelor de prețuri:   achiziționarea serviciilor de alimentație și închirierea sălii de conferință (cu echipament tehnic) în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău pentru data de 23 martie 2019 în cadrul proiectului „Încurajarea incluziunii politice din perspectiva etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”.

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică solicită prezentarea ofertelor pentru următoarele servicii:

Nr. d/o

Denumirea serviciilor

Caracteristici tehnice

Cant. vol., un. de măsură

1.

Poziția nr.1

Închirierea sălii de conferinţă (cu echipament tehnic)

 

În data de 23 martie 2019 operatorul economic va pune la dispoziţia organizației contractante o sală de conferinţă cu capacitatea de 20 – 25 de persoane.

Sala de conferinţă va fi amplasată în aceeaşi clădire unde vor fi prestate serviciile de alimentație.

Cerinţe: sala de conferinţe să fie dotată cu echipament tehnic (proiector multimedia, ecran pentru proiector, Wi-Fi, tablă de flipchart). Mesele pentru participanți trebuie să fie mobile, preferabil rotunde.

Preţul pentru sala de conferinţă să fie oferit pe zi (până la 12 ore) nu pe oră. Orele de pregătire a sălii pentru eveniment sa nu fie taxate suplimentar.

1 zi

2.

Poziția nr.2

servicii de alimentație: prânz

Pentru data de 23 martie 2019 se solicită oferirea prânzului pentru 22 de persoane

1 zi* 22 persoane = 22 porții pentru prânz

3.

Poziția nr.3

servicii de alimentație: pauze de cafea

Pentru data de 23 martie 2019 sunt necesare 2 pauze de cafea pentru 22 de participanți.

2 pauze* 1 zi* 22 participanţi = 44 porţii pentru pauza de cafea.

Cerințe pentru prezentarea ofertei: Oferta comercială va include prețul pentru serviciile indicate mai sus în MDL. Oferta trebuie să includă prețul total și pe fiecare poziție în parte. Prețul va fi prezentat în lei la cota 0 TVA. Oferta va fi însoțită de declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA (Centrul de Consultanță și Educație Civică va pune la dispoziția ofertantului selectat actele necesare care confirmă dreptul de a procura bunuri și servicii la cota 0 TVA).

Oferta de prețuri mai trebuie să conțină:

  1. Date generale despre ofertant (denumire, administrator, date bancare, experienţa, precum şi alte informaţii relevante despre participant);
  2. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

Criteriile de evaluare a ofertelor: cel mai bun raport preț/calitate

Valuta și modul de achitare: plata se va efectua în MDL, prin transfer bancar, într-o singură tranșă în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea actului de executare a serviciilor și recepționării facturii fiscale.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 18 ianuarie, ora 17:00. Oferta comercială, datele generale despre ofertant, copia certificatului de înregistrare și declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa: bordeianudoina@gmail.com.

Persoana de contact – Doina Bordeianu, directoare de proiect, 069522080, bordeianudoina@gmail.com

Acest eveniment este realizat în cadrul proiectului „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”, implementat de A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

logo EEF disclamer
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.