Elaborarea manualului de comunicare al programului de sesiuni de instruire în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților profesionale ale specialiștilor în comunicare din cadrul Guvernului R.M.”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Specialiștilor în Relații Publice și Comunicare (ASRP), la inițiativași cu suportul financiar integral al Ambasadei SUA în Republica Moldova care a implementat, în perioada martie – septembrie 2017, un program complex de traininguri în comunicare destinat specialiștilor în comunicare publică și ofițerelor de presă angajați ai Guvernului RM și ministerelor subordonate acestuia anunță concurs de selectare a  companiei ce va dezvolta și elabora livrabilul final al proiectului - manualul de comunicare (versiune PDF).

Termeni de referință:

Programul de sesiuni de instruire, intitulat „Dezvoltarea abilităților profesionale ale specialiștilor în comunicare din cadrul Guvernului R.M.” a fost orientat spre îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale ale echipei de comunicatori guvernamentali implicați în comunicarea, promovarea și reflectarearezultatelor reformelorimplementate de Guvernul R.M. și a instituțiilor din cadrul acestuia. Prin suportul său, Ambasada SUA și-a propussă contribuie la fortificarea capacităților beneficiarilor printr-un șir de sesiuni complexe de instruire, cu participarea experților internaționali și locali din domeniul comunicării.Cu scopul de a familiariza echipa de comunicatori guvernamentalicu bunele practici internaționale și locale decomunicare pe parcursul a 11 sesiuni beneficiarii au avut posibilitatea să acumuleze cunoștințe teoretice și practice în cea ce privește: comunicarea strategică, scrierea mesajelor, PR și relații cu media, comunicarea internă, comunicare de criză, modele și instrumente verbale, scrise și digitale de marketing și comunicare etc.

Scopul și rezultatele proiectului:

Scopul proiectului: Scopul proiectului - de a îmbunătăți competențele, profesionalismul și eficacitatea comunicatorilor care activează în diverse instituții de stat, care vor contribui la promovarea și conturarea eforturilor departamentelor lor, rezultatelor, progreselor și beneficiilor vectorului european ales de Moldova.

Rezultat 1: Organizarea a 11 sesiuni de instruire pentru comunicatorii din instituțiile de stat pe parcursul unui program de 6 luni, prin recrutarea experților naționali și internaționali în domeniul comunicării în calitate de instructori în program.

Rezultat 2: La finele proiectului, competențele în domeniul comunicării ale grupului țintă din cadrul instituțiilor de stat au fost îmbunătățite.

Rezultat 3. Pe parcursul proiectului, instruirile au fost înregistrate, și au fost create lecții video cu privire la instrumentele în domeniul comunicării.

Lecțiile video și materialel oferite de traineri pe parcursul sesiunilor necesită a fi compilate într-un manual de comunicaremodule pentru utilizare ulterioară.

Sesiunile care vor servi cuprins pentru manualul de comunicare:

 1. Sesiunea de instruire 1 – Comunicare strategică
 2. Sesiunea de instruire 2 – Comunicare internă
 3. Sesiunea de instruire 3 – Comunicare în situație de criză
 4. Sesiunea de instruire 4 – Relații cu Publicul & Relații Media
 5. Sesiunea de instruire 5 – Protocol și crearea discursurilor publice
 6. Sesiunea de instruire 6 – Scrierea mesajului strategic
 7. Sesiunea de instruire 7 – Media Socială
 8. Sesiunea de instruire 8 – Instrumente digitale pentru comunicare
 9. Sesiunea de instruire 9 – Vizualizarea datelor
 10. Sesiunea de instruire 10 – Comunicarea video
 11. Sesiunea de instruire 11 – Email Marketing

Cerințe de bază pentru elaborarea manualului pentru întregul modul de sesiuni:

 • Manualul va fi disponibil publicului drept un rezultat al proiectului și pregătit pentru a fi utilizat ulterior de viitorii comunicatori guvernamentali.
 • Manualul va fi susținut de materiale vizuale și prelegerile video înregistrate în cadrul sesiunilor.
 • Pe parcursul elaborării acestuia, echipa de implementare va ține cont de faptul că acesta trebuie să se bazeze pe practică. Aceasta va fi elaborat doar în formă digitală cu exemple vizuale, link-uri, îndrumări pas-cu-pas și exemple de cele mai bune practici.

Cerințe specifice:

 • Managementul conținutului materialelor vizuale, scrise și video al întregului modul de sesiuni de instruire.
 • Crearea conținutului manualului pdf: scriere texte și design grafic al fiecărui capitol.
 • Readactarea și editarea textelor și conținutului grafic al manualului.
 • Crearea conținutului vizual al manualui ținînd cont de cerințele de bază
 • Machetarea și designul livrabilului final.

Criterii de calificare:

 • Experinață de minim 3 ani în gestionarea proiectelor similare prin prezentarea portofoliului de materiale create
 • Echipă de minim 4 specialiști dedicați pentru elaborarea livrabilului prin prezentarea CV-urilor
 • Competențe demonstrate în copywrite și editare de conținut textual și grafic
 • Competențe demonstrate în machetare și design al conținutului unui manual
 • Posesia la nivel înalt al cunoștințelor și abilităților de analiză a conținutului materialelor în limbă engleză
 • Posesia la nivel înalt al limbii române
 • Posesia la nivel îanlt al termnologiei în domeniul comunicării și relațiilor publice

Prezentarea Ofertei și Termenul Limită:

Oferta financiară se va prezenta în Dolari (USD) și va cuprinde serviciile enumerate în cerințele specifice ale solicitării. Dosarul complet ce va cuprinde actele solicitate în criteriile de calificare și oferta fiannciară se va expedia la adresa de email: ludmila.gurau@gmail.com pînă la data de 15 mai 2018

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.