Apel Propuneri de Proiecte GEF SGP

CONCURS PROPUNERI DE PROIECTE

 1. Informații de fond:

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu[1], în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Moto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 27 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și mecanism de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru promovarea împuternicirii comunității, dreptului de proprietate și participare în dezvoltare și astfel pot fi considerate ca cei mai semnificativi parteneri ai SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.

 1. Obiective:

Obiectivele principale ale Programului de Granturi Mici sunt:

 • dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
 • colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
 • constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.

În cadrul concursului de proiecte vor fi acordate granturi pentru următoarele domenii tematice:

 • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
 • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;

III. Buget:

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

 

 1. Organizațiile eligibile:

Pot aplica numai Asociațiile Obștești.

 1. Elaborarea propunerilor:

Propunerile de proiect se vor realiza în conformitate cu Instrucțiunile de Aplicare.

Propunerile înaintate de doi (2) sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:

 1. Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
 2. Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
 3. Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
 4. Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
 5. Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
 6. Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o propunere;
 7. Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
 8. Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic 2019, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile de proiect primite după termenul limită indicat în textul anunţului nu vor fi examinate.

Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile trimise prin e-mail nu trebuie să depășească 10 MB ca dimensiune. Cererile mai mari de 10 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “parte a x din y” pe lângă mențiunea din anunț și din setul de documente pentru solicitare.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denisp@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos:http://sgpmoldova.org/ro/news_item/122

 

[1] Domeniile prioritare ale GEF includ: biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului, apele internaționale și substanțele chimice.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Facilitatea Globala de Mediu (GEF) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.