Invitație la Forumul Rețelei Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Invităm tinerii activi din localităţile raionului Ialoveni, consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă civică, care implementează cele 26 de proiecte comunitare din cele 16 localităţi ale raionului Ialoveni, în cadrul Rundei a XVI – a de Granturi pentru Tineri a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, să participe la Forumul Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni, care se va desfăşura duminică, 13 mai 2018, orele 10:00 – 17:00, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere: Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Evenimentul este organizat de Consiliul Raional Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni şi A. O. ,,Eco-Răzeni”.

În deschiderea oficială a festivităţii ne vor onora cu prezenţa personalităţi din administraţia raionului Ialoveni şi partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret. De asemenea, vor participa echipele Fondului pentru Tineri Bălţi şi Sîngerei.

Atelierul I  Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor;

Atelierul II  Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice;

Atelierul III  Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber;

Atelierul IV  Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active.

Atelierul V  Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri.

Enumerăm aspectele importante pentru participanţi:

– cheltuielile de deplasare din localitate pînă în or. Ialoveni vor fi rambursate de A. O. ,,Eco-Răzeni”;

– deplasarea participanţilor cu microbuzul de la Consiliul Raional Ialoveni pînă la Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere va fi între orele 09:30 – 10:30;

– la raportarea intermediară a implementării celor 26 de proiecte participă obligatoriu cel puţin 3 membri ai grupului de iniţiativă/CLT şi mentorul;

– fiecare grup de iniţiativă/CLT va pregăti o prezentare PowerPoint pe care o va prezenta în public timp de 5-7 minute, care va include:

– imagini foto / video despre acţiunile proiectului;

– informaţii succinte despre acţiunile din proiect (locul, data desfăşurării, resurse implicate);

– prezentarea rezultatelor şi impactul activităţilor;

– numărul de beneficiari şi categoriile acestora;

– bugetul proiectului şi alte resurse atrase;

– partenerii proiectului şi rolul acestora în proiect, implicarea tinerilor;

– lecţiile învăţate, problemele întîmpinate şi soluţiile identificate;

– continuitatea activităţilor proiectului.

     Participanţii vor beneficia de pauză de prînz şi de cafea, dar cheltuielile de transport vor fi rambursate doar cu condiţia prezentării copiei buletinului de identitate şi a biletelor de călătorie, de către A. O. ,,Eco-Răzeni”;

     Contacte: Maria Codreanu, preşedintele Consiliului Raional de Tineret, 067625630; Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 068230922; Gurău Sergiu, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”, 079641243.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.