Apel pentru propuneri de grant: Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic (BREN), Moldova

Apel pentru propuneri de grant

Proiect: „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN)

Beneficiari țintă: Organizațiile societății civile și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor din Republica Moldova

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 august 2022

Valoarea granturilor:  Până la 4 granturi mici în valoare de minim 20 000 lire sterline și maxim 50 000 lire sterline. Este posibilă acordarea a până la 2 granturi mari în valoare de până la 75 000 lire sterline.

Numărul estimativ al proiectelor care vor fi susținute financiar: 6-8   

Termenul de implementare a proiectelor: nu va depăși 5 luni

 

Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) anunță lansarea concursului de granturi pentru organizațiile societății civile și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor din Republica Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN).

Scopul concursului de granturi este de a sprijini organizațiile societății civile (OSC) și organizațiile promotoare a drepturilor femeilor (OPDF) în promovarea și protejarea progreselor înregistrate la implementarea agendei Femei, Pace și Securitate (FPS) în dialogul cu autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova.

Deoarece granturile reprezintă una dintre componentele proiectului BREN, beneficiarii acestora urmează să participe și la activități de schimb de experiență și dezvoltare a capacităților realizate în cadrul proiectului la nivel național și regional.

Adițional, solicitanții trebuie să completeze chestionarul de evaluare a capacităților. Rețineți că acesta poate sta la baza deciziilor ulterioare de finanțare a activităților de dezvoltare organizațională a OSC-urilor și OPDF-urilor beneficiare de granturi în cadrul acestui concurs.

Cerințe

Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile și organizațiilor promotoare a drepturilor femeilor înregistrate în Republica Moldova. Organizațiile interesate urmează să valorifice și să dezvolte eforturile și progresele deja existente în Republica Moldova pe subiectele agendei Femeile, Pacea și Securitatea și să identifice și să abordeze deficiențele identificate în legătură cu acestea.

Activități eligibile pentru finanțarea IWPR:

 • Producerea materialelor: poate include cercetare, producerea conținutului educațional, promoțional sau media pe tematicile proiectului;
 • Advocacy: poate include activități de advocacy care vizează autoritățile publice centrale, locale sau organizații comunitare, precum instituțiile educaționale și religioase. Sunt încurajate activitățile care implică crearea de rețele în scopuri de advocacy;
 • Activități la nivel de comunități: activități axate pe dezvoltarea cunoștințelor ce țin de agenda Femeile, Pacea și Securitatea, în special destinate minorităților etnice, religioase și lingvistice, comunităților LGBTQI+. Activitățile vor urmări sporirea participării acestor comunități în discuțiile și procesele decizionale pe subiectele agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

Perioada de implementare a proiectelor propuse nu va depăși cinci luni, iar bugetul se va încadra în suma de 20 000 – 50 000 lire sterline pentru granturile mici și până la 75 000 lire sterline pentru granturile mari.

IWPR încurajează cu tărie propunerile de proiecte din partea:

 • Organizațiilor conduse de femei și/sau tineri;
 • Organizațiile conduse de minorități etnice și religioase și comunitatea LGBTQI+;
 • Organizațiile care își desfășoară activitatea în afara capitalei, inclusiv în regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia;
 • Organizațiile nou create;
 • Organizațiile cu experiență în domeniile agendei Femeile, Pacea și Securitatea.

Acest apel pentru propuneri de grant urmărește să faciliteze parteneriatul între organizații, prin urmare propunerile comune sunt încurajate, în special în următoarele combinații:

 • parteneriate între organizațiile înregistrate în și în afara Chișinăului;
 • parteneriate între organizații care au domenii diferite de expertiză;
 • parteneriate între OSC-uri și organizații și/sau instituții media;
 • parteneriate între organizații de pe ambele maluri ale râului Nistru;
 • parteneriate între organizații conduse de grupuri majoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen) și minoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen).

Solicitanții de granturi trebuie să demonstreze:

 • Respect pentru egalitatea de gen și diversitate;
 • Sensibilitate la aspectele de gen și conflict;
 • Abilitatea de a identifica, analiza și diminua riscurile;
 • Transparență și responsabilitate în gestionarea proiectului, inclusiv managementul resurselor financiare;
 • Disponibilitate de a învăța și împărtăși experiența cu alți beneficiari de granturi;
 • Sustenabilitatea proiectului beneficiar de grant după finalizarea acestuia.

Mai jos urmează o lista neexhaustivă a domeniilor tematice pentru propunerile de proiecte:

1. Sprijin pentru  promovarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova.

 • Activități de advocacy care vizează autoritățile publice la nivel central și local pentru prioritizarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea, inclusiv elaborarea, monitorizarea și bugetarea noului Plan național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU;
 • Localizarea Planului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Activitățile în aceste domenii ar trebui să valorifice și să continue eforturile existente în acest sens în Republica Moldova;
 • Crearea unor parteneriate/conexiuni/cadru de comunicare robust între actorii statali și nestatali pentru promovarea participării semnificative a femeilor în procesele de asigurare a păcii, stabilității și securității;
 • Încurajarea cooperării și dialogului privind agenda Femeile, Pacea și Securitatea în țările Parteneriatului Estic.

2. Sporirea incluziunii diferitor grupuri în procesele decizionale și dialogul privind pacea și securitatea.

 • Sensibilizarea femeilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, minorităților etnice, religioase sau lingvistice și comunităților LGBTQI+ privind agenda Femeile, Pacea și Securitatea;
 • Dezvoltarea capacităților femeilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, minorităților etnice, lingvistice sau religioase și comunităților LGBTQI+ de promovare a aspectelor importante în dialogul cu autoritățile publice locale;
 • Crearea oportunităților de educație informală pentru fete în domeniul egalității de gen și agendei FPS, în special în afara capitalei și a orașelor mari.

Cerințe specifice pentru solicitanții de granturi mari

Solicitanții de granturi mari (în valoare de până la 75 000 lire sterline) vor demonstra că au implementat cu succes un proiect de grant în valoare de cel puțin 50 000 lire sterline în ultimii trei ani. Solicitanții care nu îndeplinesc această condiție vor fi respinși.  

Solicitanții de granturi mari vor prezenta un plan de sustenabilitate a proiectului propus cu descrierea efectului multiplicator al proiectului și cu indicarea surselor de finanțare pentru activitățile care vor fi realizate după finalizarea proiectului.

Criterii de evaluare

Dosarele vor fi evaluate de IWPR în baza criteriilor indicate în tabelul de mai jos. Organizațiile care vor acumula cel puțin 70 puncte și cel puțin jumătate din punctele maxime pentru fiecare criteriu enumerat mai jos (de exemplu, cel puțin 15 puncte pentru un criteriu cu maximum 30 de puncte), vor fi pre-selectate pentru etapele următoare.

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.    

Relevanța pentru obiectivele apelului de granturi

Propunerea de proiect se înscrie în obiectivele acestui apel și vine cu soluții adecvate pentru provocările existente în Republica Moldova. Propunerea de proiect ține cont de activitățile deja existente și aduce valoare adăugată.

 30 (granturi mici)

25 (granturi mari)

2.    

Abordare tehnică

Propunerea de proiect conține o analiză clară a situației, identifică obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului, care sunt coerente între ele. Propunerea de proiect abordează necesitățile la nivel local.  

 30 (granturi mici)

25 (granturi mari)

3.    

Fezabilitate

Propunerea de proiect ține cont de riscurile situaționale, iar intervenția propusă poate fi implementată cu riscuri moderate. Graficul de implementare a proiectului este rezonabil.

 20

4.

Evaluarea costurilor

Bugetul proiectului este clar și corespunde abordării tehnice. Costurile sunt rezonabile și necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

 20

5.

Sustenabilitate (doar pentru granturi mari în valoare de până la 75 000 lire sterline)

Propunerea de proiect descrie clar efectul multiplicator al proiectului și cum va fi asigurată sustenabilitatea după încheierea acestuia. O propunere de proiect bună va indica impactul nu doar asupra beneficiarilor direcți ai grantului (de ex. participanții instruiți în cadrul proiectului finanțat vor instrui alte persoane; participanții la atelierele organizate în cadrul proiectului vor aplica abilitățile dobândite pentru a spori participarea la alegerile naționale). O propunere bună, de asemenea, va descrie modalitățile de atragere a resurselor financiare din partea donatorilor pentru continuarea activităților după încetarea finanțării IWPR.

10

Punctaj maxim total:

100

Procedura de depunere a dosarelor

Organizațiile interesate vor transmite dosarul care va conține formularul propunerii de proiect și bugetul completate la adresa caucasusprogramme@iwpr.net.

Dosarele pot fi depuse în engleză, română sau rusă. Deși este preferabil ca dosarele să fie în engleză, decizia privind acordarea granturilor nu va depinde de limba în care vor fi depuse dosarele.

Anunțul și formularele sunt disponibile și pe pagina IWPR.

Adițional, solicitanții trebuie să completeze chestionarul de evaluare a capacităților. Rețineți că chestionarul de evaluare a capacităților poate fi o precondiție pentru acordarea finanțării adiționale pentru dezvoltarea organizațională și dezvoltarea capacităților organizației.

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la adresa olesea@iwpr.net. Echipa IWPR va răspunde la întrebările recepționate până la 12 August 2022.

IWPR va organiza o sesiune de informare online pentru organizațiile interesate pe 28 iulie 2022, de la ora 11:00 până la 12:00, ora locală Chișinău. Organizațiile interesate se pot înregistra pentru sesiunea de informare aici: http://shorturl.at/mRTV5

Despre IWPR

Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (iwpr.net) este o organizație internațională non-profit cu sediul central în Londra și Washington DC. IWPR promovează pacea și democrația prin sprijinirea mass-mediei libere și corecte, consolidează mass-media locală în primele linii ale conflictelor și schimbării, activând în peste 30 de țări și regiuni din lume. Activitatea IWPR include crearea mass-mediei locale independente, instruiri pentru reporteri, editori și producători locali, sprijin pentru informarea extinsă și aprofundată în domenii ce țin de drepturile omului, buna guvernare și alte aspecte aferente, promovarea informării profesioniste în țările în curs de dezvoltare și la nivel internațional și consolidarea capacităților de comunicare ale organizațiilor locale din domeniul drepturilor omului, justiției internaționale și ale organizațiilor promotoare a drepturilor femeilor.   

Despre BREN

Proiectul „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN) este susținut de Fondul pentru Conflicte, Stabilitate și Securitate al Regatului Unit al Marii Britanii și implementat de Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) în parteneriat cu Rețeaua Globală a Femeilor Pacificatoare (GNWP).

Proiectul BREN contribuie la abilitarea OSC-urilor să producă schimbări profunde în domeniul păcii și securității pentru a spori securitatea femeilor și grupurilor marginalizate, vulnerabile și excluse social din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.