Centrul Național de Mediu este în căutarea unui Manager Program DeșeuriArticol adaugat de: Centrul Național de Mediu

Denumirea funcției: Manager Program Deșeuri, full-time

Durata angajării: 12 luni, cu posibilitate de extindere.

Tip contract: Contract prestări servicii

Limbi obligatorii: Româna, Engleza, (Rusa prezintă un avantaj)

Locul de activitate: Chișinău

Termenul limită de aplicare: 7 februarie 2023

Centrul Național de Mediu este o asociație obștească care realizează activități în domeniul protecției mediului, susținute financiar de diferiți parteneri de dezvoltare. Scopul organizației este de a produce o transformare în societatea din Republica Moldova în domeniul protecției mediului, prin creșterea capacităților si sporirea conștientizării grupurilor țintă cu privire la importanța protecției mediului, asistență în dezvoltarea proiectelor de infrastructură de mediu. Grupurile țintă ale Centrul Național de Mediu sunt: autoritățile publice centrale și locale, organele competente (Inspectoratul Ecologic de Stat, Centrul de Sănătate Publică, Inspectoratul Național de Patrulare etc.), instituțiile de învățământ, sectorul de afaceri, tinerii, publicul larg. Mai multe informații le găsiți pe pagina web – www.environment.md.

Scopul

Managerul de Program Deșeuri va fi responsabil de direcția strategică Gestionarea Deșeurilor, elaborată în cadrul strategiei de dezvoltare organizațională a Centului Național de Mediu.

Managerul de Program Deșeuri va lucra în strânsă cooperare cu ceilalți membri ai personalului Centrului Național de Mediu pentru a asigura furnizarea de servicii și produse de dezvoltare de cea mai înaltă calitate și standarde.

Managerul de program va lucra sub îndrumarea directă a Președintelui organizației și în strânsă cooperare cu personalul organizației, partenerii și beneficiarii.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului, ecologiei, economiei de mediu, în alte domenii relevante;
 • Cunoașterea politicilor și legislației naționale din domeniul protecției mediului, cunoașterea contextului internațional în domeniul gestionării deșeurilor va constitui un avantaj;
 • Experiența de lucru în organizațiile societății civile constituie un avantaj
 • Cunoașterea foarte bună a limbilor română și engleză, vorbit, citit și scris. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj
 • Experiență în elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finanțare internațională constituie avantaj
 • Experiența în gestionarea programelor de granturi pentru ONG-uri constituie un avantaj
 • Aptitudini excelente de comunicare, capacități analitice, leadership
 • Abilități de a lucra în echipă, de a executa mai multe responsabilități, manifestare de inițiativă, de a fi persoană responsabilă
 • Abilități de scriere comunicate, adresări, declarații, etc.
 • Abilități de lucru cu calculatorul: MS Office, internet, rețele de socializare

Responsabilități:

 • Responsabilitatea generală pentru domeniul strategic Deșeuri, în baza planului și bugetului inițial.
 • Coordonarea în conformitate cu liniile directoare și regulile existente orice modificări cu care se poate confrunta programul și introduce modificările relevante în procesul de implementare.
 • Oferirea sprijinului eficient pentru mobilizarea expertizei tehnice și a resurselor financiare disponibile.
 • Responsabilitate pentru gestionarea produselor cunoștințelor tehnice.
 • Organizarea și facilitarea evenimente tehnice la nivel național și local și sprijinul pentru schimbul de informații/experiențe în cadrul evenimentelor regionale, cu participarea altor beneficiari și parteneri.
 • Menținerea evidenței indicatorilor de progres, întocmirea procesele verbale de ședință, rapoarte.
 • Asigurarea managementul adecvat al riscului, monitorizării și evaluării proiectului.
 • Oferirea informațiilor primare pentru rapoartele narative de progres și în alte documente privind activitățile implementate de Centrul Național de Mediu.
 • Înregistrarea și menținerea continuă a activităților relevante ale proiectului, problemele, riscurile, lecțiile învățate și alte documente conform regulamentului intern.
 • Se implică activ în schimbul de cunoștințe în cadrul organizației și oferă contribuțiile pentru planul strategic al organizației.
 • Îndeplinește orice alte sarcini legate direct de implementarea Programului, după cum este necesar.
 • Participarea activă la activitatea organizației și contribuirea la activitățile fundraising și vizibilitate.
 • Implicare în elaborare proiecte
 • Implicare în implementarea proiectelor de mediu (organizarea activităților din proiectele în curs de implementare, raportare)
 • Organizare și participare în evenimente în afara proiectelor la necesitate (seminare, ședințe, evenimente open air, campanii de plantare, salubrizare, etc.): de la concept până la executare
 • Comunicare cu grupurile țintă și partenerii organizației pentru realizarea activităților

Doritorii interesați sunt rugați să expedieze la adresa electronica cnm.concurs@environment.md, indicând în linia de subiect: „Aplicare – Manager Program Deșeuri”, următoarele documente în limbile română sau engleză:

 • CV, actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Două referințe – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului).

Termenul-limită pentru expedierea dosarului:7 februarie 2023. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu.

Procesul de evaluare

Dosarele vor fi preselectate pe baza următoarelor criterii minime de calificare:

 • Studii în domeniul protecției mediului, ecologiei, economiei de mediu, în alte domenii relevante;
 • Experiența de minim 3 ani in implementarea proiectelor de mediu/dezvoltare, cu parteneri externi;
 • Cunoașterea limbilor necesare.

telegram