Termen Extins: HelpAge angajează Consultant cartografiere servicii sociale și desfășurare ateliere de lucru/instruiri

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui consultant în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

Servicii solicitate: Consultanță în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: mai - august 2021 (17 zile consultanță pentru analiză și elaborarea raportului, 14 zile de instruiri/ateliere de lucru)

Context:

În perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2021, HelpAge International Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul „Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2021, HelpAge International Moldova va analiza realizarea dreptului la servicii și protecție socială de către persoanele vârstnice, în special în contextul pandemiei de COVID-19. Cu acest scop, este anunțat concursul pentru selectarea unui consultant în domeniul prestării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.

Sarcinile consultantului:

 1. Analiza cadrului legislativ și normativ în domeniul serviciilor sociale, cu focus asupra serviciilor destinate beneficiarilor vârstnici și evaluarea prevederilor pentru dezvoltarea, inclusiv adaptarea serviciilor reieșind din necesitățile specifice neacoperite la nivel local;
 2. Realizarea unui atelier de lucru/instruire de 2 zile cu membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă pentru analiza prevederilor legislative și normative în domeniul serviciilor sociale;
 3. Cartografierea serviciilor sociale disponibile pentru persoanele vârstnice în 3 raioane (nord, centru, sud);
 4. Documentarea necesităților specifice neacoperite ale persoanelor vârstnice din cele 3 raioane selectate, în special în timpul pandemiei de COVID-19 și formularea unor recomandări adresate factorilor de decizie la nivel local pentru adaptarea sau extinderea serviciilor sociale existente;
 5. Elaborarea unui raport care să descrie principalele constatări și recomandări formulate, reieșind din situația analizată la nivel național și local;
 6. Participarea la evenimentele locale în cele 3 localități (jumate de zi) cu reprezentanții APL pentru prezentarea constatărilor și recomandărilor raportului;
 7. Ateliere de lucru la nivel local/instruiri în 3 localități privind serviciile sociale (până la 12 zile).

Consultantul va realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, coordonatorii locali, dar și un consultant care va oferi asistență tehnică la elaborarea și implementarea planului de advocacy pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale în raioanele de referință.

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Analiza cadrului legislativ în domeniul creării și prestării serviciilor sociale, cu focus asupra serviciilor destinate beneficiarilor vârstnici și evaluarea prevederilor pentru dezvoltarea, inclusiv adaptarea serviciilor reieșind din necesitățile specifice neacoperite la nivel local

Mai

2 zile

Lista cu resurse și comentarii

Atelier de lucru/instruire cu membrii Platformei ÎA privind domeniul serviciilor sociale

Mai

2 zile

Agenda, materiale informative, prezentări

Cartografierea serviciilor sociale disponibile pentru persoanele vârstnice în 3 raioane (nord, centru, sud);

Mai - Iunie

6 zile

Document de cartografiere

Documentarea necesităților specifice neacoperite ale persoanelor vârstnice din cele 3 raioane selectate, în special în timpul pandemiei de COVID-19 și formularea unor recomandări adresate factorilor de decizie la nivel local pentru adaptarea sau extinderea serviciilor sociale existente;

Mai - Iunie

3 zile

Ghid de interviu/raport de analiză

Elaborarea și prezentarea unui raport care să descrie principalele constatări și recomandări formulate, reieșind din situația analizată la nivel național și local;

Iunie

3 zile

Raport

Participarea la evenimentele locale în cele 3 localități (jumate de zi) cu reprezentanții APL pentru prezentarea constatărilor și recomandărilor raportului;

Iulie - August

3 zile

Agenda, materiale informative, prezentări, notițe din timpul ședințelor de lucru

Ateliere de lucru la nivel local/instruiri în 3 localități privind serviciile sociale

Mai - Iulie

Până la 12 zile

Agenda, materiale informative, prezentări

Notă: La necesitate, pot fi contractați 2 consultanți, unul pentru serviciile de consultanță (analiză documente și elaborare raport), al doilea pentru realizarea instruirilor (1 la nivel național și 6 la nivel local).

Cerințe față de candidați:

 • Studii universitare în domeniul științelor socio-umane, în special studii de gen sau drepturile omului;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul creării și prestării serviciilor sociale, în special celor destinate beneficiarilor vârstnici;
 • Cunoașterea necesităților specifice de asistență și servicii sociale a persoanelor vârstnice (inclusiv experiență de conlucrare cu prestatorii de servicii pentru persoanele vârstnice);
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării politicilor de publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APL;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;

Dosarul de aplicare la concurs va conține:

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță în domeniul prestării serviciilor sociale, și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor, separat zile de consultanță (analiză documente/elaborare raport) și zile de instruire (în lei moldovenești per zi/net);
 • Orice alte materiale relevante (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, documente de cartografieri sau monitorizări locale ale prestării serviciilor publice).

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant cartografiere servicii sociale”, până la data de 11 mai 2021, ora 12:00. Detalii suplimentare la numărul de telefon +373 69 628461 sau la adresa de email cristina.railean@helpage.org.

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet