Termen extins: Angajare Coordonator/coordonatoare program educativ

Distribuie prietenilor:


A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini (Amici dei Bambini, Moldova) angajează Coordonator/coordonatoare program educativ

TERMENI DE REFERINȚĂ

Context: Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și  promovează dreptul fiecărui copil la familie, inclusiv prin intermediul adopției.

Prin intermediul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 finanțat de Uniunea Europeană, Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada octombrie 2020 – iunie 2022 proiectul ”Creșterea calității și accesului la educație în zona de frontieră prin perspectiva inovatoare a învățării accelerate”.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității, eficacității și accesului la educație în zona de frontieră prin promovarea abordării inovatoare a învățării accelerate.

Program de muncă: full-time (8 ore)

Locul de muncă: Chișinău, Centrul Metodologic de Animație

Poziție: Coordonator/coordonatoare program educativ

Perioada de angajare: octombrie 2020 – iunie 2022.

Atribuții și responsabilități:

 • Participarea, în regim on-line și off-line, la instruirile specifice învățării accelerate la copii;
 • Elaborarea, în colaborare cu partenerii de proiect, a programelor de învățare accelerată pentru copii;
 • Promovarea programelor de învățare accelerată în rândul potențialilor beneficiari și crearea grupelor de copii conform criteriilor specificate în proiect;
 • Planificarea și evaluarea activităților de învățare accelerată, organizate în cadrul Centrului Metodologic de Animație;
 • Coordonarea echipei de animatori, stabilirea graficului și a regulilor de muncă cu privire la activitățile de învățare accelerată;
 • Oferirea suportului metodologic echipei de animatori în vederea dobândirii abilităților specifice de organizare a activităților de învățare accelerată prin oferirea demonstrațiilor practice, instrucțiunilor, sfaturilor și exercițiilor cu copiii;
 • Contribuirea la crearea condițiilor sigure de desfășurare a activităților de învățare accelerată (amenajarea spațiilor; achiziționarea și dotarea cu materiale necesare etc.)
 • Participarea la ședințele de coordonare a proiectului în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul proiectului;
 • Raportarea săptămânală către coordonatorul de proiect a tuturor aspectelor cheie legate de realizarea obiectivelor;
 • Comunicarea constantă și eficientă cu părinții/tutorii copiilor beneficiari ai programelor de învățare accelerată;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul programelor de învățare accelerată realizate;
 • Oferirea asistenței în elaborarea Ghidului de bune practici privind învățarea accelerată;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.

Formare, abilități și calități personale:

 • Studii superioare în domeniul educației (ex: pedagogie, psihologie, psihopedagogie etc.);
 • Cunoașterea, la perfecție a limbii române. Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit) constituie un avantaj.
 • Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenelor-limită;
 • Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor, de elaborare, inclusiv redactare a documentelor și a programelor educaționale;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Capacități de generare a soluțiilor;
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor;
 • Dinamism, spirit de cooperare;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul RM) dar și la nivel internațional (RO);
 • Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj.

Relații conform organigramei:

Coordonatorul/coordonatoarea de program educativ se subordonează Coordonatorului de proiect şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorului de proiect în baza raportului săptămânal de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: chisinau@aibi.it , cu mențiunea “Angajare – Coordonator/coordonatoare de program educativ”, până la  16.10.2020.

 

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

 

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet