AO PRODOCS anunță concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea hărții serviciilor sociale existente în raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă (cartografierea serviciilor existente)

Distribuie prietenilor:


Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă)  în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării serviciilor sociale  integrate la nivel de comunitate.

Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de nivel I și II din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, prin efectuarea unei analize detaliate a situației actuale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces.

Cartografierea serviciilor sociale reprezintă un instrument de sistematizare a informaţiei cu privire la prestatorii de servicii sociale, care include domeniul de activitate, serviciile prestate, programul de activitate, categoriile de beneficiari, adresa juridică, telefon de contact, e-mail, pagina web, forma de organizare, denumirea serviciului, capacitatea serviciului (după caz).

Scopul elaborării hărții serviciilor sociale existente în raioanele partenere este de a oferi o imagine clară si comprehensivă despre serviciile sociale existente la moment în regiunile partenere. Cartografierea contribuie şi la procesul decizional, la consolidarea consensului pentru îmbunătăţirea programului de politici sociale, şi la formularea obiectivelor strategice pentru crearea serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.

3 raioane: Fălești, Anenii – Noi și Ștefan - Vodă.

Documente livrabile:

3 hărți ale serviciilor sociale elaborate, câte o hartă pentru fiecare raion în parte.

Componentele hărților: denumire serviciu social, domeniul de activitate, categoriile de servicii prestate, program de activitate, categoriile de beneficiari, adresa juridică, telefon de contact, e-mail, pagina web, forma de organizare, denumirea serviciului, capacitatea serviciului și alte detalii (după caz).

Perioada prestării serviciilor: noiembrie 2020.

Termenul limită de prezentare a rezultatelor/livrabilelor: 30 noiembrie 2020.

Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 6 zile lucrătoare pe parcursul lunii noiembrie 2020.

 

Limba în care va fi prezentată documentul: limba română.

Cerințe față de candidați:

  1. Studii superioare în drept, sociologie sau asistență socială.
  2. Experiență în procesul de analiză și cartografiere a serviciilor sociale (Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că deține experiența în domeniu. Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)
  3. Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune, protecției drepturilor copiilor și tinerilor, a experienței naționale (internaționale opțional)
  4. Experiență de lucru în cercetare, management educațional sau social, sau în cadrul ONG-urilor active în domeniul social și al educației, vizibile la nivel național;

Conținutul dosarului de participare la concurs:

  1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a cartografierii serviciilor sociale (concept succint pe 1 pagină).
  2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;

În cazul depunerii ofertei de către o persoană juridică, urmează să fie indicat în ofertă datele expertului implicat și experiența acestuia, precum să fie indicate documente care confirm experiența persoanei juridice de a elabora studii, cercetări referitor la elaborarea și monitorizare implementare politici publici în domeniul sociale și al educației. (Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – cartografierea serviciilor sociale”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 02 octombrie 2020, orele 17:00.

Termenii de referință pot fi vizualizați aici.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 08 octombrie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.

Persoane de contact:

Coroban Cristina, coordonator proiect (tel. 069380022) sau Gorcea Ina, asistent proiect (069583776).


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet