AO „AudiViz” anunță concurs pentru selectarea unui Specialist în comunicare

Distribuie prietenilor:


Concurs de selectare a unui Specialist în comunicare

Asociatia de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz și Văz „AudiViz” din mun. Bălți implementează proiectul „Guvernăm împreună pentru o sănătate mai bună” în perioada 01.09.2020 – 31.08.2021.

În acest context, AO „AudiViz” anunță concurs pentru selectarea unui Specialist în comunicare.

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Natura contractului: Contract prestare servicii.

Perioada de angajare: 12 luni, 17.09.2020 – 31.08.2021.

Locul de muncă: la sediul organizației „AudiViz”, mun. Bălți, str. Șciusev 2.

Responsabilităţile specifice:

 • Participă la elaborarea și administrarea paginii Facebook a proiectului;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale (broşuri, banere, pliante, postări pe rețele de socializare);
 • Realizează vizite în 10 localități din raionul Sîngerei cu chestionarea a 150 de persoane. Elaborează și completează 150 de chestionare;
 • Elaborează și prezentă Raportul de analiză a situației actuale privind transparenţa procesului de Implementare a procedurii de screening auditiv la nou-născuți și a politicilor de monitorizare a copiilor cu deficiență de auz;
 • Organizează și desfășoară 10 ședințe de informare pentru       membrii comunității din 10 localități ale raionului Sîngerei (Primari, femei însărcinate, părinții copiilor de 0-3 ani, persoane vulnerabile, părinții care educă copii cu dizabilități, cadre didactice, lucrători sociali) privind importanța efectuării screening-ului audiologic, prevalenţa ridicată a pierderii auzului şi a impactului său social şi economic pentru a reduce decalajul între conștientizare și accesul la tratament de calitate a copiilor;
 • Organizează 2 Mese rotunde pentru reprezentanții APL, Primarii localităților;
 • Realizează 5 vizite de monitorizare în instituțiile medicale din Sîngerei.
 • Elaborează și prezintă Raportul de monitorizare a instituțiilor medicale.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Studii superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei/psihopedagogiei speciale, pedagogie social sau în domeniul Comunicare.
 • Experienţă relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Experiență de lucru în domeniul deficiențelor de auz va constitui un avantaj pentru candidat.

Competențe și Abilități:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere);
 • Abilități avansate de utilizare a programelor Microsoft Office (Word, Power Point), Internet;
 • Cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web şi a reţelelor sociale;
 • Experientă în redactarea comunicatelor de presă și a altor materiale informative;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV-ul candidatului
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia actului/actelor de studii.

Condițiile de prezentare a dosarului:

Dosarele vor fi expediate în format electronic, cu mențiunea: „Angajare_Specialist în comunicare” pe adresa electronica: angelamoiseeva24@gmail.com

Data limită de depunere a dosarelor candidaților: miercuri, 16 septembrie 2020, ora locală 11:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Informații suplimentare la tel: +37368855227;

Persoana de contact: Angela Moiseeva, manager de proiect.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet