Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri

Distribuie prietenilor:Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri.

Tipul serviciilor prestate: Elaborarea unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri privind managementul instituțional și implicarea în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

Contextul: Această activitate este organizată de Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

Scopul general și obiectivele activității:
În cadrul Proiectului “Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, IRP a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale/operaționale ale 4 ONG-uri din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a interveției, aceste 4 ONG-uri vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor omului (în special a persoanelor vulnerabile). De asemenea, intervenția IRP va avea ca scop și formarea unei platforme pentru schimb de experiență și sprijin între cele 4 ONG-uri selectate.

Cerințe față de experți:

Pentru experți/e (persoane fizice)
Lot 1. Dezvoltarea managementului instituțional a 4 ONG-uri:

Studii:
În drept, drepturile omului, economie, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant lotului 1. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul dezvoltării organizaționale;
Experiență în elaboarea de politici instituționale, planificare și dezvoltare strategică a organizațiilor neguvernamentale;
Experiență în monitorizare și evaluare a organizațiilor neguvernamentale;
Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;

Cunoştinţe și abilități:
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
Înțelegerea abordării managememntul bazat pe rezultat în activitatea organizațiilor;
Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile, a politicilor comunitare, de incluziune, etc;
Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
Abilităţi de gândire critică;
Abilități de analiză și raportare;
Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
Responsabilitate.

Lot 2. Creșterea capacităților de expertiză a 4 ONG-uri în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile:

Studii:
În drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant lotului 2. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul Drepturilor Omului;
Experiență în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor, incl. vulnerabile, femei, copii, persoane cu necesități speciale, victimele violenței în familie/violența bazată pe gen, persoanele în etate;
Experiență în interacțiunea cu actorii din justiție (la nivel local în special);
Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;
Experință în dezvoltarea serviciilor sociale prestate de ong-uri la nivel local (medierea, asistență psiho-socială și juridică, ajutor social etc.).

Cunoştinţe și abilități:
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind serviciile (incl.juridice de asistență primară) de către instituțiile de stat/organizații obștești;
Înțelegerea abordării bazate pe drepturile omului în activitatea organizațiilor;
Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile din diferite regiuni a Republicii Moldova;
Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
Abilităţi de gândire critică;
Abilități de analiză și raportare;
Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
Responsabilitate.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare prestate.

Conținutul dosarului:
Pentru experți/e (persoane fizice)

CV-ul candidatului, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența/studiile deținută în domeniu, după caz;
Scrisoarea de intenție, maximum 2/3 din pag.;
Documente/studii/cercetări care ar putea dovedi experianța în elaborarea programelor de dezvoltare și/sau capacitare organizațională în sectorul neguvernamental.
Oferta financiară brută per zi în Lei moldovenești și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului. Suma va cuprinde toate taxele și impozitele conform legislației R. Moldova.

O persoană fizică, în calitate de expert/ă, poate aplica doar la unul din cele trei loturi indicate.

Pentru companii (persoane juridice)

Oferta va conţine pe lângă cele stipulate mai sus (pentru fiecare lot aparte), şi următoarele acte:
Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului, rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
CV-urile experților care urmează a fi implicați în prestarea serviciilor de evaluare.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Concurs Program ONG_Lot 1 sau Lot 2, ori Concurs evaluare ONG_Lot 1/Lot 2 pentru companii.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este: 3 iunie 2020
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Candidații câștigători vor fi anunțați până la data de 8 iunie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.
Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Pentru mai multe detalii consultați termenii de referință menționați pe site: http://irp.md/tendere/1232-institutul-de-reforme-penale-irp-anun-concurs-privind-selectarea-unor-experi-n-vederea-elaborrii-unui-program-de-capacitare-i-dezvoltare-instituional-pentru-4-ong-uri.html 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.