Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri

Distribuie prietenilor:


Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri.

Tipul serviciilor prestate: Elaborarea unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri privind managementul instituțional și implicarea în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

Contextul: Această activitate este organizată de Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

Scopul general și obiectivele activității:
În cadrul Proiectului “Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, IRP a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale/operaționale ale 4 ONG-uri din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a interveției, aceste 4 ONG-uri vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor omului (în special a persoanelor vulnerabile). De asemenea, intervenția IRP va avea ca scop și formarea unei platforme pentru schimb de experiență și sprijin între cele 4 ONG-uri selectate.

Cerințe față de experți:

Pentru experți/e (persoane fizice)
Lot 1. Dezvoltarea managementului instituțional a 4 ONG-uri:

Studii:
În drept, drepturile omului, economie, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant lotului 1. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul dezvoltării organizaționale;
Experiență în elaboarea de politici instituționale, planificare și dezvoltare strategică a organizațiilor neguvernamentale;
Experiență în monitorizare și evaluare a organizațiilor neguvernamentale;
Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;

Cunoştinţe și abilități:
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
Înțelegerea abordării managememntul bazat pe rezultat în activitatea organizațiilor;
Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile, a politicilor comunitare, de incluziune, etc;
Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
Abilităţi de gândire critică;
Abilități de analiză și raportare;
Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
Responsabilitate.

Lot 2. Creșterea capacităților de expertiză a 4 ONG-uri în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile:

Studii:
În drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant lotului 2. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul Drepturilor Omului;
Experiență în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor, incl. vulnerabile, femei, copii, persoane cu necesități speciale, victimele violenței în familie/violența bazată pe gen, persoanele în etate;
Experiență în interacțiunea cu actorii din justiție (la nivel local în special);
Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;
Experință în dezvoltarea serviciilor sociale prestate de ong-uri la nivel local (medierea, asistență psiho-socială și juridică, ajutor social etc.).

Cunoştinţe și abilități:
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind serviciile (incl.juridice de asistență primară) de către instituțiile de stat/organizații obștești;
Înțelegerea abordării bazate pe drepturile omului în activitatea organizațiilor;
Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile din diferite regiuni a Republicii Moldova;
Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
Abilităţi de gândire critică;
Abilități de analiză și raportare;
Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
Responsabilitate.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare prestate.

Conținutul dosarului:
Pentru experți/e (persoane fizice)

CV-ul candidatului, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența/studiile deținută în domeniu, după caz;
Scrisoarea de intenție, maximum 2/3 din pag.;
Documente/studii/cercetări care ar putea dovedi experianța în elaborarea programelor de dezvoltare și/sau capacitare organizațională în sectorul neguvernamental.
Oferta financiară brută per zi în Lei moldovenești și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului. Suma va cuprinde toate taxele și impozitele conform legislației R. Moldova.

O persoană fizică, în calitate de expert/ă, poate aplica doar la unul din cele trei loturi indicate.

Pentru companii (persoane juridice)

Oferta va conţine pe lângă cele stipulate mai sus (pentru fiecare lot aparte), şi următoarele acte:
Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului, rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
CV-urile experților care urmează a fi implicați în prestarea serviciilor de evaluare.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Concurs Program ONG_Lot 1 sau Lot 2, ori Concurs evaluare ONG_Lot 1/Lot 2 pentru companii.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este: 3 iunie 2020
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Candidații câștigători vor fi anunțați până la data de 8 iunie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.
Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Pentru mai multe detalii consultați termenii de referință menționați pe site: http://irp.md/tendere/1232-institutul-de-reforme-penale-irp-anun-concurs-privind-selectarea-unor-experi-n-vederea-elaborrii-unui-program-de-capacitare-i-dezvoltare-instituional-pentru-4-ong-uri.html 


Distribuie prietenilor:


helpVă place portalul CIVIC.MD? Vă invităm să contribuiți lunar cu suma de 1 Euro pentru menținerea portalului.

Click AICI pentru a contribui lunar  (Card Bancar sau PayPal)

Toate serviciile comerciale oferite de portal până recent au fost suspendate. Dacă reușim să acoperim minimul necesar din aceste contribuții - toate spațiile pentru bannere vor fi oferite gratuit organizațiilor necomerciale sau agenților economici cu puternice elemente de responsabilitate socială. Absolut toate serviciile vor fi gratuite! 

Sperăm că vă veți alătura! 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet