Fundația Regina Pacis anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent financiar

Distribuie prietenilor:


Fundația Regina Pacis este o organizație de binefacere care activează în Republica Moldova de 18 ani și care are misiunea de a crea un mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Obiectivele postului:

Scopul general al poziției de asistent financiar este să asigure organizarea evidenţei financiare a proiectelor Fundației Regina Pacis.

Sarcini:

 • contribuie la dezvoltarea procedurilor de management financiar ale Fundației, prin revizuirea periodică a Regulamentului financiar intern şi a Manualului de achiziţii;
 • Asigură utilizarea corectă și supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza proiectelor de finanţare:
 1. ţine evidenţa separată a documentelor contabile pentru fiecare proiect;
 2. după caz, întocmeşte şi prezintă propuneri pentru modificări la bugetele proiectelor;
 3. asigură corectitudinea evidenţei analitice a veniturilor și cheltuielilor conform bugetelor proiectelor; 
 • Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului organizaţiei.
 1. organizează inventarierea imobilizărilor corporale și necorporale, stocurilor de mărfuri și materiale, formulare de blanchete utilizate, mijloacelor băneşti, decontărilor (debitorii şi creditorii) şi articole de bilanţ;
 2. reflectă în evidenţă rezultatele inventarierii;
 • Contribuie la elaborarea proiectelor de bugetşi a bugetul anual al Fundației Regina Pacis;
 1. elaborează şi prezintă propunerile la proiectele de buget adresate finanțatorilor cu care colaborează Fundația;
 2. elaborează şi prezintă propunerile privind bugetul anual al Fundației;
 3. prezintă proiectele bugetelor elaborate directorului Fundației pentru analiză în termenii stabiliți;
 4. întocmeşte rapoarte financiare periodice către finanțatori în conformitate cu cerințele stabilite de contractul de grant;
 5. prezintă directorului Fundației rapoartele întocmite, ulterior, după aprobare, le expediază finanțatorilor. 

Cerințe față de candidat:

 1. Studii superioare contabile;
 2. Minimum 5 ani experiență în domeniul contabilității, experiența în sectorul nonguvernamental;
 3. Cunoștințe în domeniul legislației R. Moldova în domeniu;
 4. Cunoașterea programelor Word, Excel, Internetbanking, Programul contabil !C;
 5. Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;
 6. Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informațiile;
 7. Informează Directorul Fundației despre apariția oricăror probleme importante care pot avea impact asupra activității Fundației;

Locul de muncă: Chişinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass
 • Scrisoarea de motivaţie
 • Două referinţe de la serviciile anterioare

Procesul de recrutare

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa chisinau@reginapacis.org cu specificarea „aplicare_asistent finanicar” pînă la data de 31 ianuarie 2020. Telefon de contact: 069027516. Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet