HelpAge International angajeaza consultant planificare strategică

Distribuie prietenilor:


HaI lOGO

 

 

 

 

Anunț selectare consultant în planificare strategică

Funcția anunțată: Consultant în planificare strategică  

Servicii solicitate: Consultanță în planificare strategică și facilitare de ateliere de lucru cu organizații partenere ale HelpAge International.

Locul: Moldova, Chișinău și localități din afara capitalei (nord, sud, centru).

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: decembrie 2019 – aprilie 2020 (numărul zilelor de lucru vor fi agreate în comun).  

Termen limită pentru aplicare: 23 decembrie 2019

 

Informații generale:

În perioada septembrie 2016 – aprilie 2020 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la informarea mai largă privind prevenirea și combatere violenței și a discriminării asupra persoanelor în etate, la fel să contribuie la îmbunătățirea asistenței și protecției persoanelor în etate afectate de violență și abuz, pentru ca ei să-și poată realiza dreptul la un trai sigur și decent.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani. Conform datelor Biroului Național de Statistică (la începutul anului 2019) ponderea vârstnicilor reprezintă 20,8% din numărul total al populației, comparativ cu 12% în 2012, și fiind prognozată să atingă 35% către 2050. Conform studiului HelpAge, mai mult de ¼  din populația în etate, 28,6%, au avut situații în care au fost afectați de violență și abuz. Anume acest grup este foarte puțin informat despre drepturile sale și nu se adresează după suport, fiind alimentați de frică și de prejudecățile din societatea noastră. Prin intermediul proiectului, organizația HelpAge International și alte 8 organizații locale partenere își propun să informeze cât mai larg populația despre prevenirea și combaterea abuzului și să identifice măsuri pentru a asigura o mai bună protecție acestui grup de populația pentru a avea un trai sigur, decent și fericit.  

Fiind la etapa finală de implementare a proiectului, HelpAge își propune să consolideze capacitatea organizațională a partenerilor locali, ca parte a strategiei de asigurare a durabilității intervențiilor proiectului și a activității ONG-urilor locale în aceste domeniu și în altele tangente. În aceste sens, pe parcursul a patru luni, ne propunem să susținem 8 ONG-uri locale și o alianță neformală a ONG-urilor din domeniul îmbătrânirii – Platforma pentru Îmbătrânire Activă, să stabilească direcțiile de activitate pentru perioada post-proiect și definitiveze strategia de dezvoltare a organizației pe termen mediu.   

Sarcina propusă și responsabilitățile consultantului:

Consultantul va coordona sarcinile propuse cu echipa de proiect a HelpAge International și va lucra în comun cu echipele ONG-urilor locale și după caz cu alți actori. Sarcinile vor include facilitare de ateliere de lucru cu participarea echipelor ONG-urilor locale, consultanță oferită acestora prin vizite în teritoriu și la distanță, și contribuție la elaborarea și definitivarea documentelor de strategie.   

Consultantul va fi implicat în:

 • Facilitarea a două runde de ateliere de lucru cu participarea echipelor locale ale ONG-urilor partenere pentru elaborarea, consultarea și definitivarea strategiilor de dezvoltare a organizației – în Chișinău și în teritoriu (estimate câte două ateliere de lucru pentru fiecare organizație). Pentru atelierele de lucru consultantul va fi responsabil de pregătirea materialelor necesare pre și post evenimente;
 • Susținere și consultanță oferită ONG-urilor locale pe parcursul elaborării și la definitivarea strategiilor de dezvoltare a organizației;
 • Ședințe cu echipa de proiect pentru feedback, coordonare și consultare.

Se estimează ca pentru sarcinile propuse consultantul să fie implicat în ateliere de lucru 18 zile și  alte 8-10 zile pentru consultanță și pregătire, pe parcursul a 4 luni. Numărul de zile de lucru final va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Consultantul va ține cont de specificul și contextul de lucru al proiectului și în special al ONG-urilor locale, care lucrează cu și pentru persoane în etate.

Calificări și experiență

 • Aplicantul va avea studii superioare sau studii relevante în cel puțin unul din domeniul administraţiei publice, dreptului, ştiinţelor politice, altele relevante.
 • Experiență de lucru de cel puțin 4 ani în elaborarea documentelor de politici, dezvoltare organizațională, realizarea studiilor, evaluărilor şi analizelor;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță, facilitare, elaborare de documente strategice și analize;
 • Cunoașterea contextului cu privire la situația societății civile în Moldova va constitui un avantaj;
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română. Cunoașterea limbii ruse și engleză este salutabilă;
 • Cunoștințe de aplicare a proceselor participative, abilități analitice, de scriere;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului.  

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru cu călătorii în teren în perioada indicată. Includeți 3 exemple de servicii și lucrări similare produse anterior (includeți link-uri și/sau atașamente);
 • CV-ul (maximum 4 pg);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță pe zi (pe tipuri de servicii, dacă acestea diferă) și adițional costuri de transport pentru deplasări în teren. (Costuri ce țin de tipărire materiale și rechizite pentru evenimente vor fi acoperite de către solicitant). Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu taxe incluse.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 23 decembrie 2019 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs consultant strategie organizațională HelpAge” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 068614910, persoană de contact Dina Ciubotaru.  


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet