CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea utilajelor si echipamentelor pentru dotarea uscătoriei de fructe și legume

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea utilajelor si echipamentelor pentru dotarea uscătoriei de fructe și legume, în cadrul Proiectului „Uscătorie de fructe și legume și ambalarea produselor finite”, Programul EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și Cahul.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;
 2. Obiectul achiziției:  Utilaje si echipamente pentru dotarea uscătoriei de fructe și legume.
 3. Data publicării anunțului: 21.10.2021
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  implementării  proiectului „EU4Moldova -Regiuni cheie Ungheni și Cahul”.
 5. Agenții economici interesați vor efectua vizita de informare la locul obiectului  pe cont propriu la adresa mun.Ungheni, sat. Floreni.
 6. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero.
 7. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de: 130 zile calendaristice, din momentul solicitării pentru Lot1;
 8. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată de Cumpărător/Beneficiar.
 9. Se va asigura gratuit instruirea personalului pentru pregătirea profesională de organizarea și executarea procesului de uscare;
 10. Locul livrării: mun. Ungheni, s. Floreni;
 11. Executarea gratuită a lucrărilor de montaj a camerei de deshidratare, dozatorului de biomasă, cazanului de căldură în condițiile contractului de achiziții;
 12. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale;
 13. Termenul de garanție: 24 luni de la data semnării actului de predarea primire a bunurilor. Post-garanție se asigura piese de schimb pe o perioada de minim 24 luni.
 14. Criteriul de evaluare: Oferta tehnica și cel mai mic preț, pe lot întreg.
 15. Se va lua în considerare ofertele depuse de agenții economici care au vizitat obiectul înaintea termenului de depunere a ofertelor.
 16. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente: Caietul de sarcini (aici);
 • Copia certificatului/ deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deservent;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data de 26 octombrie 2021.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la: adresa: mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare 151.
 2. Plicul va fi marcat „ Achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Uscătorie de fructe și legume și ambalarea produselor finite” [denumirea ofertantului]”;
 3. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „ Achiziționarea  bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Uscătorie de fructe și legume și ambalarea produselor finite” [denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile.
 •  Coordonator proiect: Mihai BÎLBA

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă