Servicii de Expertiza externă în managementul proiectelor

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOARTA

Nr. 1/12.07.2021

Stimate domn/Stimată doamnă Administrator, 

Asociația Obștească SOARTA, cod fiscal 1017620000203 cu sediul or. Soroca, str. Mateevici nr. 1, ap. 17 vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru servicii de Expertiză externă în managementul proiectelor, necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier 1HARD/2.1/88 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră a IASI și SOROCA”, finanțat de Uniunea Europeana in cadrul programului ENI – CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA.

Cerințele minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip pot fi solicitate la adresa de email: director.soarta@gmail.com  

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 10.08.2021.

Oferta comercială trebuie să fie cu TVA valoarea 0 conform Hotărârii de Guvern.

Întocmit

Comisia de evaluare Asociația Obștească SOARTA

Informații achizitor:

Asociația Obștească SOARTA,

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000

Persoana de contact: Asea Railean

Telefon: 069182226

Email: director.soarta@gmail.com