Lucrări de construcție pentru Proiectul de Dezvoltare Comunitară - Reabilitarea sistemului de iluminat public în satul Bilicenii Vechi

Distribuie prietenilor:


Numărul de identificare al licitației: FY20-CM-BV (01)

Data Lansării: 27 martie 2020, orele 17:00 (GMT+2:00)

Data limită pentru primirea ofertei: 23 April 2020, orele 10:00 (GMT+2:00)

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită contractori competenți și experimentați să participe la licitația pentru construcția/reabilitarea sistemului de iluminat public din satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei.

Volumul lucrărilor: Acest proiect va presupune renovarea sistemului de iluminat stradal, constând în renovarea / extinderea cu 7.8 km a sistemului de iluminat și instalarea a 201 corpuri de iluminat (tip LED, putere 15W și 22W), 7,8 km de cabluri și 29 stâlpi de iluminat. Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum șase (6) luni. Informații tehnice detaliate, inclusiv specificații și desene sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Registrarea: Părțile interesate vor primi, la solicitare, un link către o adresă de website care va conține informații legate de proiect și Caietul de Sarcini. Ofertanții interesați și calificați trebuie să trimită o solicitare pentru documentele de licitație, prin trimiterea unui e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org cu indicarea în linia de subiect a numărului de identificare a licitației. Suplimentar, Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze completând Formularul de Înregistrare și transmițându-l la Comunitatea Mea în format PDF la aceeași adresă de e-mail, înainte de termenul menționat mai jos.

Termenul de Depunere a Ofertelor (GMT+2:00):

  • Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze pînă la 06 aprilie 2020, ora 17:00.
  • IREX va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție pe 09 aprilie 2020, ora 10:00, punct de întâlnire: în fața primăriei satului Bilicenii Vechi, raionul Sângerei.
  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări înainte sau după vizita la amplasamentul lucrărilor de construcție, aceștia pot transmite clarificări sau întrebări la adresa de email: tender.cm.md@irex.org până la 13 Aprilie, 2020, ora 17:00 cu indicarea în linia de subiect a numărului de identificare a licitației .
  • Ofertele trebuie să fie primite de IREX până la 23 aprilie, 2020, ora 10:00. Ofertele primite după termenul limită pentru depunerea ofertelor, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Depunerea ofertelor: Ofertele pot fi depuse fie pe suport de hârtie, fie în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

  1. Documentele/ofertele pe suport de hârtie trebuie să fie depuse în plic sigilat cu menționarea numărului licitației FY20-CM-BV (01) la adresa IREX Moldova (bl. 202 Stefan cel Mare, etaj 7, aripa dreaptă; Chișinău) nu mai târziu de termenul limită menționat în mai sus.
  2. Documentele / ofertele trimise electronic trebuie adresate la următoarea adresă de e-mail: cm.md@irex.org

Valoare estimată a proiectului: 1,085,676 MDL conform estimării proiectantului. Suma a fost calculată aplicând taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cota zero (0%). În niciun caz, IREX nu va lua în considerare propunerile care sunt cu 5% peste valoarea estimată a proiectului.

Garanția de ofertă: Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție de ofertă în valoarea de 2% din valoarea totală estimată a proiectului menționată mai sus. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Evaluarea ofertelor: IREX va avea utiliza o combinație a scorului tehnic și scorului financiar, în proporție de 50-50. Criteriile și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Caietul de Sarcini. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet