Termeni de Referință privind selectarea unei companii media pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a ședințelor Consiliului raional Cahul

Distribuie prietenilor:


Termeni de Referință

privind selectarea unei companii media pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a ședințelor Consiliului raional Cahul și a procedurilor de audieri publice, pe parcursul anului 2020

 

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Guvernul Suediei.Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul II.

 

Obiectiv:

Pentru realizarea obiectivului proiectului privind creșterea transparenței administrative și a responsabilității aleșilor locali pentru calitatea actului decizional, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs de selectare a unei companii media pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a ședințelor Consiliului raional Cahul și a audierilor publice organizate pe parcursul anului 2020. Transmisiunile online vor fi realizate prin intermediul paginii de Facebook a Consiliului Raional pentru Participare Cahul - https://www.facebook.com/CRPCahul/

 

Detalii privind lista de sarcini a companiei media:

 • Înregistrarea video și transmiterea on-line a maxim 8 ședințe ale Consiliului raional Cahul. Timpul mediu estimat pentru fiecare înregistrare video / sesiune de transmisiune on-line a unei ședințe este de 2 ore. 
 • Înregistrarea video și transmiterea on-line a 2 ședințe de audieri publice organizate de către Consiliul raional Cahul pe subiecte socio-economice de importanță majoră pentru cetățeni. Timpul estimat pentru o înregistrare video / sesiune de transmisiune on-line a unei ședințe este de 2 ore.
 • Încărcarea înregistrărilor video pe canalul YouTube al Consiliului Raional pentru Participare Cahul.

 Condiții pentru participarea la concurs:

 1. Experiență relevantă în prestarea serviciilor de înregistrare video și de organizare a transmisiunii on-line a evenimentelor publice;
 2. Capacitate organizațională relevantă vizând două aspecte de bază:
 3. Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;
 4. Personal cu pregătire și experiență necesară.
 5. Responsabilitate și corectitudine pentru reflectarea obiectivă și echidistantă a ședințelor Consiliului raional Cahul; 
 6. Disponibilitatea de realizare a transmisiunilor online pe pagina de Facebook a Consiliului Raional pentru Participare Cahul - https://www.facebook.com/CRPCahul/;
 7. Deschidere și colaborare cu Consiliul Raional pentru Participare Cahul. 

 
Dosarul de aplicare va conține:

 1. Profilul / CV-ul companiei media;
 2. Portofoliul cu 3 exemple concrete relevante de prestare a serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a evenimentelor publice;
 3. Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 4. Oferta tehnică, incluzând specificațiile echipamentului tehnic;
 5. CV-ul persoanei responsabile de prestarea nemijlocită a serviciilor; 
 6. Oferta financiară și termenele de executare. Oferta financiară va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. Ea va inlcude plata per oră de înregistrare video și transmisiune on-line, conform prevederilor menționate în punctul 3. 


Termenul limită de prezentare a ofertei: 06 martie 2020, ora 12:00.

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

 • în scris la adresa electronică contact_cahul@yahoo.com,
 • prin apel telefonic la numerele: 0(299) 84842, 0(299) 84843, 069708107 
 • direct la oficiul IP CRAION CONTACT-Cahul: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, mun. Cahul.

 

Persoane de contact

Vitalie Ponomariov, coordonator de proiect 

Silvia Strelciuc, director executiv IP CRAION CONTACT-Cahul


*Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet