Scopul sau atribuțiile direcției:

Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului: Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;

- Experiență minim 1 an în domeniul raportării / tehnologii informaționale (XML, xPath, xQuery);

- Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML, xPath și xQuerry;

- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Principalele atribuții funcţionale:

- Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;

- Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare;

- Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;

- Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;

- Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM;

Termenul pentru depunerea CV-urilor: 15 aprilie 2019.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008 (http://bnm.md/ro/content/instructiune-privind-modul-de-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-forma-electronica-la);

- Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.