TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru funcția de Specialist în advocacy (domeniul accesibilitate / acomodare rezonabilă pentru persoanele cu dizabilități)

A.O. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Specialist în advocacy în domeniul asigurării condițiilor de accesibilitate /acomodare rezonabilă pentru persoanele cu dizabilități.

Sarcinile principale ale postului:

 • Oferă consultanță și monitorizează aplicarea / respectarea prevederilor legislației cu privire la asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
 • Evaluează și monitorizează gradul de accesibilitate arhitecturală a clădirilor de menire publică de pe întreg teritoriul Republicii Moldova (aplică chestionare standard de evaluare a condițiilor de accesibilitate);
 • Asistă beneficiarii programului Angajare Asistată în procesul de adaptare a locuinței și locului de muncă.
 • Asistă angajatorii în acomodarea rezonabilă a locurilor de muncă.
 • Inițiază și participă la acțiuni de advocacy de promovare/ asigurare a dreptului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități la nivelul factorilor de decizie din cadrul autorităților publice centrale și locale
 • Întocmește demersuri și sesizări în atenția administratorilor imobilelor neaccesibile.
 • Proiectează și redactează cu ajutorul aplicațiilor software specializate a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Perioada angajării: 25 februarie – 31 decembrie 2019, cu posibilitatea de extindere a contractului individual de muncă pentru perioada 2020 – 2021.

Timpul estimat pentru activitate: 40 ore pe săptămână.

Calificări și experiența necesară:

 • Studii juridice, științe ale comunicării sau în domeniul social;
 • Experiență în activitatea de lobby si advocacy;
 • Abilităţi de discurs public în cadrul diverselor evenimente;
 • Cunoștințe solide privind: Legislația națională/ standarde/ normative cu privire la asigurarea/ crearea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Principiile de adaptare a spațiului fizic pentru persoanele cu dizabilități.
 • Abilități de comunicare și prezentare/ capacitatea de a exprima concis și clar idei și concepte în formă scrisă și orală;
 • Experiență de muncă în cadrul organizațiilor neguvernamentale – minimum 2 ani. Cunoașterea domeniului dizabilitate va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC;
 • Disponibilitate deplasări.

Candidaturile care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite pâna la data de 20 februarie 2019 CV-ul şi o scrisoare de motivare. Dosarul poate fi depus prin poştă la adresa Asociaţiei MOTIVAŢIE (or.Vadul lui Vodă, str.Victoriei 1a) sau prin e-mail la adresa concurs@motivation-md.org . În mesajul e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajare Specialist Advocacy

Persoana de contact: Valentina Toporeț, manager resurse umane, valentina@motivation-md.org.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.Organizații vizate: Asociatia MOTIVATIE |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.