hackathon

Concurs pentru functia - șef Oficiul teritorial Căușeni

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcțiilor vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: șef Oficiul teritorial Căușeni
 1. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată.

 

 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (cel puțin intermediar);
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, agricultură sau tehnic;
 • minim 3 ani în funcții care țin de domeniul economico-financiar, drept, agricultură sau tehnic, preferabil experienţă în sectorul public;
 • abilități manageriale, de organizare și planificare, analiză și sinteză;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • asigură recepționarea cererilor de acordare a sprijinului financiar și înregistrarea cererilor în registrul de intrări pentru fiecare măsură în parte, precum și în baza de date electronică a Agenției;
 • acordă consultații producătorilor agricoli privind măsurile de subvenționare și modul de întocmire a cererii de solicitare a sprijinului financiar
 • asigură avizarea cererilor de sprijin financiar cu documentele obligatorii și cele solicitate suplimentar, după verificarea de către angajatul oficiului, corectitudinea întocmirii documentelor, inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiției;
 • întocmește rapoarte prind numărul dosarelor recepționate pe măsuri în parte și pe unitățile administrativ teritoriale din raza de acțiune a oficiului;
 • întocmește rapoarte semestriale, anuale, privind activitatea oficiului teritorial;
 • înaintează propuneri pentru elaborarea proiectelor de documente și actelor normative ce țin de competența oficiului teritorial.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelând Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 17 iunie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.