Comisia Naţională a Pieţei Financiare angajează specialist principal în Direcţia Generală Emitenţi

Ajută-ne să distribuim acest articol:

DENUMIRE POST: SPECIALIST PRINCIPAL (perioadă nedeterminată) – 1 poziție

Direcţia generală emitenţi

Obiectivele postului: contribuirea la realizarea scopurilor şi obiectivelor de bază ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, prin aplicarea şi respectarea conformă a legislaţiei pe piaţa financiară nebancară, în scopul asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei financiare nebancare, precum şi protejării drepturilor participanţilor, investitorilor şi beneficiarilor de servicii pe piaţa financiară nebancară.

Cerințe pentru ocuparea postului:

-         Studii superioare în domeniul finanțelor/economic/juridic;

 • Experienţa în muncă - 2 ani;
 • Cunoștință de legislație specifică domeniului pieței de capital;
 • Abilități de elaborare a actelor normative;
 • Cunoaşterea avansată a limbii române și rusă, cunoaşterea limbii engleze - prezintă un avantaj;

-         Cunoștințe de nivel avansat MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

 Competențe organizaționale:

 • Orientare către rezultate;
 • Munca în echipă;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Creativitate și inovație;
 • Etică și integritate;
 • Tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • Comunicare eficientă și tact organizațional.

Principalele atribuții funcționale:

 • Realizarea activităţilor privind elaborarea și revizuirea cadrului normativ în ceea ce privește reglementarea activității emitenţilor pe piaţa valorilor mobiliare, precum şi asigurarea implementării adecvate al acestuia;
 • Examinarea chestiunilor ce ţin de înregistrarea de stat a valorilor mobiliare (înregistrarea emisiilor de valori mobiliare şi de reducere a capitalului social;aprobarea prospectelor ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piața primară şi înregistrarea rezultatelor realizării acestora;eliberarea autorizaţiilor de reorganizare a emitenţilor de valori mobiliare).
 • Aplicarea şi respectarea conformă a legislaţiei în domeniul reglementării, autorizării şi supravegherii activităţii participanţilor la piața financiară nebancară, inclusiv monitorizarea emitenţilor in partea ce ține de respectarea legislației privind dezvăluirea informației (recepționarea și examinarea rapoartelor și informațiilor prezentate de către participanții la piața financiară nebancară, de rând cu stocarea și sistematizarea acestora);
 • Asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, precum şi protejarea drepturilor investitorilor şi beneficiarilor de servicii financiare pe piața financiară nebancară.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 15.05.2018.

tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, şef Serviciu resurse umane şi integritate.


Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.cnpf.md/md/posv/.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.




Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.