Cerere de ofertă pentru îndeplinirea lucrărilor de termoizolare a fațadelor gimnaziului din s. Feștelița, rn. Ștefan Vodă

GEF Banner

 

 

 

 

 

 

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG beneficiază de un grant din partea Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu pentru implementarea proiectului ”Eficientizarea energetică a gimnaziului din s. Feștelița, r-nul Ștefan Vodă”. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizate pentru îndeplinirea lucrărilor de termoizolare a fațadelor gimnaziului din s. Feștelița, r-nul Ștefan-Vodă.

Gestionarul proiectului – AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG și Beneficiarul proiectului – Primăria s. Feștelița, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită potențialii ofertanți să depună o ofertă pentru îndeplinirea lucrărilor în conformitate cu Lista Cerințelor prevăzută în prezenta Cerere de Ofertă (CdO): 

CdO este formată din următoarele (descărcați setul de anexe):

 • Prezenta Scrisoare de Invitație a CdO
 • Secțiunea I: Particularitățile CdO
 • Secțiunea II: Instrucțiunile pentru Ofertanți
 • Secțiunea III: Lista Cerințelor
 • Secțiunea IV: Formulare de Licitație Returnabile:
  • Formularul A: Formular de Depunere a Ofertei/Cotației
  • Formularul B: Formular cu Lista Prețurilor
  • Formularul C: Formular de Ofertă Tehnică
  • Formularul D: Formular privind Experiența Anterioară

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 25 octombrie 2019, ora 12:00, în adresa d-lui Liviu Andriuța, Lider de echipă, AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova” ONG, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chișinău, Moldova. Rezultatele evaluării ofertelor vor fi făcute publice pe pagina www.fism.pro.md.

Persoana de contact: dl Dumitru Roșcovan, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com
After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo