hackathon

FINANȚARE PENTRU DEZVOLTARE GAL „Calea Dropiei” din raionul Drochia lansează Apel de propuneri de proiect.

Dezvoltare prin colaborare

Apelul este destinat beneficiarilor din localitățile: s. Chetrosu, com. Suri, s. Gribova, s. Drochia, s. Mîndîc, s. Maramonovca, com. Baroncea și susține inițiativele de dezvoltare rurală la nivel local, desfășurate de organizațiile și rezidenții teritoriului GAL „Calea Dropiei, și anume prin acordarea unei contribuții financiare pentru implementarea proiectelor locale ce sprijină Planul Strategic de Acțiuni aprobat de GAL. În baza Planului de Acțiuni pentru anul curent, care este primul an de implementare a planului, GAL-ul susține proiectele locale destinate implementării următoarelor priorități de dezvoltare:

 • Prioritatea (1) - Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol la nivel local
 • Prioritatea (6) - Încurajarea afacerilor si a activităților locale cu impact social pozitiv
 • Prioritatea (8) - Revitalizarea infrastructurii publice la nivel local si amenajarea spatiilor de interes public.
 •  La concurs pot aplica:
 • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, organizațiile societății civile și întreprinderile din sectorul antreprenorial sau reprezentanțele acestora, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Calea Dropiei”;
 • Grupurile de organizații din același sector și/sau sectoare diferite, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Calea Dropiei”;
 • Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Calea Dropiei ”;
 • Grupuri locale de inițiative, formate din locuitorii localităților, ce intră în componența GAL „Calea Dropiei”;
 • Organizațiile regionale sau naționale (organizațiile sau instituțiile din sectorul public, sectorul antreprenorial și societății civile) care au subdiviziuni sau reprezentanțe pe teritoriul GAL „Calea Dropiei”.

 

 •   Cum puteți aplica:
 1. Studiați Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii despre concurs și criteriile de eligibilitate.
 2. Completaţi Formularul de cerere și Bugetul.

Regulile de participare, Formularul de cerere și Bugetul le puteți obține de la managerii GAL-ului: Angela Croitor – tel. 068366569, Aurelia Doschinescu – tel.068834110 sau le puteți descărca direct accesând https://drive.google.com/drive/folders/1EiqTBij0jL-Sw4nKjkL1ZlAK32R3_2Px?usp=sharing

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 2 iulie 2019 ora 17 :00 la adresa de e-mail: caleadropiei.concurs@gmail.com cu mențiunea Propunere de proiect –USAID LEADER 2019 apelul „Dezvoltare prin colaborare” sau pe suport de hârtie la adresa: s. Chetrosu oficiul GAL, incinta primăriei.

Dacă apar întrebări și/sau neclarități vă rugăm să vă adresați managerilor GAL-lui:

 • Croitor Angela, 068366569, manager  GAL „Calea Dropiei”,
 • Doschinescu Aurelia, 068834110, manager GAL „Calea Dropiei”

sau scrieți pe email: caleadropiei@gmail.com

Proiect finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul inițiativelor rurale LEADER/CLLD la nivel local, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, programul polonez de cooperare pentru dezvoltare – asistența Poloniei, și implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova  

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.