ProEntranse solicită oferte comerciale pentru utilaj și echipament din domeniul confecțiilor și textilelor

Distribuie prietenilor:


Cadrul general

AO “ProEntranse” este o organizație cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, fiind o unitate de asistență şi instruire ce oferă servicii de analiză, expertiză și ghidare atât pentru mediul antreprenorial din domeniul agricol  cât și  industrial, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 11 Ianuarie 2011). 

ProEntranse este implementator al proiectului “Centrul de Afaceri Techno Textil HUB“ din Soroca, finanţat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării“.

Din faza inițială a creării Centrului de Afaceri - Techno Textil HUB a fost pus drept obiectiv general dezvoltarea companiilor membre, creșterea competitivității și nivelului de inovare în ceea ce privește diversificarea produselor și pătrunderea acestora pe noi piețe de desfacere. În această ordine de idei, pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul companiilor membre, este necesar achiziţionarea unui Foto Digitizer cu următoarele caracteristici de bază:

  • Debit de intrare - Până la 19200 pps. / impulsuri pe secundă;
  • Debit de ieșire – Până la 100 pps. / impulsuri pe secundă;
  • Tehnologia de fabricație - Electromagnetică (EM) ;
  • Energie – 220 v.

Scopul 

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va prezenta oferta tehnică conform Anexei nr. 1.

Criterii de selecție a companiei:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei ce va livra echipamentul solicitat, criteriile de mai jos vor fi considerate:

  • Experienţa companiei (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  • Disponibilitatea utilajului / tehnologiei solicitate în stocul companiei;
  • Oferta de preț;
  • Perioada de livrare a bunului;
  • Posibilitatea de instruire a utilizării a echipamentului livrat.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

1) Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și amprenta ștampilei;

2) Copia certificatului de înregistrare.

Data limită de depunere a ofertelor comerciale este: 17 Iulie 2020, inclusiv.

Oferta comercială cu menţiunea - Ofertă comercială pentru utilaj și echipament din domeniul confecțiilor și textilelor - se va expedia prin poşta electronică proentranse@gmail.com sau se va depune personal la sediul Asociaţiei: str. Ştefan cel Mare, nr. 180, oficiul 910, Chişinău.

Pentru întrebări suplimentare: Nicu Vrabie, Asistent de proiect, la numărul de telefon: 022 23 37 33.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet