Tender Repetat crearea și lansarea unei platforme online de tip multivendor marketplace

Distribuie prietenilor:


EcoVisio anunță tender repetat pentru crearea și lansarea unei platforme online de tip multivendor marketplace

Informații generale

Cu scopul de a susține afacerile locale, ecologice și sociale, EcoVisio anunță lansarea repetată a apelului pentru crearea și lansarea unei platforme online pentru promovarea acestora și facilitarea accesării produselor și serviciilor lor de către consumatorii existenți și potențiali.

EcoVisio este un ONG care își dedică efortul pentru realizarea treptată a întregului potențial al Moldovei și al vecinătății sale ca regiune model pentru dezvoltare durabilă. Noi derulăm programe educaționale și de dezvoltare a abilităților pentru antreprenori, creăm și pledăm pentru exemple viabile de inovații ecologice și sociale și stimulăm cooperarea și schimb de experiență pentru dezvoltarea rețelelor.

Ariile principale de lucru și interes: agricultură ecologică, transport, eficiență energetică, energie regenerabilă, consumul conștient și educația pentru dezvoltare durabilă, antreprenoriat social și economie verde, dezvoltare urbană/rurală, gestionarea deșeurilor și energiei.

Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziția de servicii pentru crearea unei platforme online pentru antreprenori sociali locali sub forma unei platforme ecommerce de tip multivendor marketplace. Termenul de realizare a site-ului este de 3 luni după semnarea contractului de prestare servicii. Oferta trebuie să includă oferta financiară detaliată și oferta tehnică. Sunt invitați să prezinte oferte atât persoane juridice, cât și persoane fizice, care dețin expertiză în domeniu.

Oferta tehnică va conține următoarele:

 1. Date despre aplicant: companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă de proiect) sau CV-ul persoanei fizice aplicante la proiect (cu menționarea și detalierea proiectelor realizate); 
 2. Conceptul general de realizare a site-ului prezentat pe maxim 5 pagini, în conformitate cu caietul de sarcini;
 3. Oferta financiară în Euro, inclusiv TVA;
 4. Portofoliul proiectelor similare, elaborate în ultimii 3 ani, cu menționarea lucrărilor efectuate în cadrul lor; 
 5. Analiza integrării informației de pe site-ul existent www.iarmareco.md pe platforma nou creată;
 6. Condițiile tehnice pentru hosting și costurile pentru hosting și certificat SSL;
 7. Termenii de execuție (cu calendarul activităților inclus), cu respectarea termenului limită - septembrie 2020.

Notă! Caietul de sarcini îl puteți primi printr-o solicitare scrisă, expediată la adresa de email: daniela.gurschi@ecovisio.org

Criteriile de selecție

 • Experiența de realizare a platformelor de tip ecommerce și portofoliul companiei;
 • Oferta financiară în Euro, inclusiv TVA.

Modul de depunere a ofertelor

Ofertele trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin poșta electronică către adresa procurement@ecovisio.org, până la data de 14 iunie 2020, 23:59.

Notă! Ofertele incomplete și / sau întârziate nu vor fi luate în considerație.

Evaluarea ofertelor și selectarea câștigătorului

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape: 

 1. La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.
 2. La cea de-a doua etapă ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați pentru negocieri directe pe marginea conceptului propus.

Decizia de atribuire a contractului va fi luată, în funcție de relevanța ofertelor prezentate și performanța conceptului propus de realizare a platformei.

La finalizarea etapei de selecție ofertanții vor fi notificați în scris, prin e-mail, referitor la decizia comisiei de evaluare. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069 759 859 sau la adresa de e-mail: daniela.gurschi@ecovisio.org, persoana de contact Daniela Gurschi.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet