Consultant pentru elaborarea unui regulament pentru certificarea specialistilor din sectorul RAC

Ajută-ne să distribuim acest articol:

ANUNȚ DE ANGAJARE

Poziţia

Consultant  pentru elaborarea Regulamentului privind Sistemului național de certificare a persoanelor fizice și întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

Locaţia

Chişinău, Moldova

Denumire proiect

Implementarea tranşei 1 din etapa II a Planului de management pentru eliminarea eşalonată a HCFC în Republica Moldova

 

 

Durata angajării

iulie – septembrie 2018 ( pînă la 18 zile lucrătoare)

Obiectiv

Oficiul Ozon de pe lingă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului angajează un consultant național pentru elaborarea proiectului Regulamentului privind Sistemului național de certificare a persoanelor fizice și întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, în temeiul art.10 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014  al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Acest obiectiv va fi atins prin intermediul următoarelor activități și livrabile:

 • Examinarea cadrului legislativ/normativ existent în Republica Moldova și analiza detaliată a cadrului legal, studiilor și cercetărilor, rapoartelor, practicilor internaționale și ale Uniunii Europene relevante procesului de certificare;
 • Elaborarea proiectului Regulamentului privind Sistemului național de certificare a persoanelor fizice și întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră;
 • Analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) referitor la transpunerea în legislația națională a art.10 din Regulamentul (UE) nr.517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră;
 • Organizarea și derularea a cel puțin 2 mese rotunde/ateliere de discuție cu persoanele interesate;
 • Participarea la procesul de discuție publică a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind Sistemului național de certificare a persoanelor fizice și întreprinderilor în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

EXPERIENŢA ŞI CALIFICĂRI SOLICTATE

 

CALIFICĂRI:

Calificări academice:

 • Diplomă d studii universitare (licență sau echivalent) în drept, administrare publică, științe politice, relații internaționale /studii de dezvoltare și/sau alte domenii relevante

Experiența profesională:

 • Minim cinci (5) ani de experiență profesională în domeniul creației legislative, elaborarea actelor normative și/sau documentelor de politici;
 • Cel puțin cinci (5) ani de experiență în lucrul cu instituțiile administrației publice centrale și locale din Moldova;
 • Experiența anterioară în oferirea de consultanță pentru instituții guvernamentale, organizații donatoare, ONG sau sector privat/companie de consultanta;
 • Cel puțin 3 produse în domeniul creației legislative, precum și cunoașterea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice;
 • Experiență în efectuarea prezentărilor, de organizare și participare la dezbateri, evenimente publice, ateliere de lucru, mese rotunde și alte tipuri de discuții focusate pe anumite subiecte ce țin de protecția mediului înconjurător, va constitui un avantaj.

COMPETENŢE:

Competențe funcționale

 • Cunoașterea legislației național în domeniul protecției mediului, inclusiv a protecției aerului atmosferic, schimbări climatice.
 • Abilități excelente de analiză și sinteză, prelucrare și analiza datelor, formularea concluziilor și recomandărilor.
 • Abilități excelente de comunicare orală și prezentare a informațiilor.
 • Capacități de lucru în echipă și de gestionare a presiunii impuse de respectarea unor termene limită.

Cerințe lingvistice:

 • Cunoașterea limbii române, scrisă și verbal, la nivel avansat este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze, ruse și/sau alte limbi de circulație internațională, va constitui un avantaj.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI

 

Consultanții individuali interesați trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a demonstra calificarea pentru poziția  deschisă:

 1. Scrisoare de intenție (cu explicații cu privire la motivarea de a depune dosarul pentru poziția respectivă),
 2. Oferta financiară (în USD) (incluzând suma brută aferentă serviciilor prestate și numărul anticipat de zile de consultanță)
 3. CV personal; care include experiența anterioară în activități și proiecte similare.

 

Documentele vor fi prezentate nu mai târziu de 18 iulie 2018, orele 17:00, la următoarele coordonate:

Prin poștă: str. Mitropolit Dosoftei 156A, of.302, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, Oficiul Ozon, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Prin e-mail: environment@ozon.mldnet.com; ozonmd@mail.ru

Prin fax: 022 718938.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.