Tender no. 83291363 for the Design of the Rehabilitation and Extension of Water Supply System in Dubasari city, Transnistria

Ajută-ne să distribuim acest articol:

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a consulting company to design the Rehabilitation and Extension of the Water Supply System in Dubasari city, Transnistria within its project “Inter-communal Water Management along the Dniester”.

For the detailed Terms of Reference (ToR), Project Profile and Design Order please address Petru Pirnau by sending a message to the e-mail petru.pirnau@giz.de, showing the tender number in the message title.

The successful bids shall include:

 • Original technical offer corresponding to the conditions and requirements established in the ToR received (in a separate sealed envelope);
 • Original detailed financial offer in MDL, VAT exclusive, corresponding to the activities proposed for implementation and requirements established in the ToR received (in a separate sealed envelope);
 • Company overview (profile), including experience in the area; team members and their main qualifications (CVs); contact data, persons responsible for the assignment implementation and coordination;
 • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
 • Company bank data, including bank name, code and IBAN in MDL;
 • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Service or copy of the latest financial report.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer (including company and experts experience, capacity to perform as required, correspondence of technical offer to the conditions set in the ToR) and 30% for the financial offer.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing tender number and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing; Chisinau, MD-2009) not later than 25 June 2018, time 17:00.

___________________________________________________________________________________________________

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va subcontracta o companie de consultanță cu scopul proiectării reabilitării și extinderii sistemului de aprovizionare cu apă din orașul Dubăsari, Transnistria în cadrul proiectului "Gestionarea resurselor de apă pe Nistru".

Termenii de referință (TdR) detaliați, Fișa Proiectului și Caietul de Sarcini pot fi solicitați printr-un mesaj scris trimis în atenția d-ui Petru Pirnau, petru.pirnau@giz.de, indicând numărul tenderului în titlul mesajului.

Ofertele complete vor include:

 • Oferta tehnică în original, care corespunde condițiilor și cerințelor stabilite în TdR (într-un plic sigilat separat);
 • Oferta financiară detaliată în original, calculată în MDL, fără TVA, care corespunde activităților propuse pentru implementare și cerințelor stabilite în TdR (într-un plic sigilat separat);
 • Prezentarea companiei (profilul), inclusiv experiența în domeniu; membrii echipei și calificările lor principale (CV-uri); datele de contact, persoanele responsabile pentru implementarea și coordonarea sarcinii de lucru;
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova și oricare altă licență, permis, certificat de calificare profesională disponibil;
 • Datele bancare ale companiei, inclusiv denumirea băncii, codul băncii și contul IBAN în MDL;
 • Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al RM sau copia ultimului raport financiar.

Evaluarea ofertelor se va efectua în baza raportului de 70% pentru oferta tehnică (inclusiv experiența companiei și a experților propuși, capacitatea de a implementa sarcina de lucru, conformitatea ofertei tehnice condițiilor stabilite în TdR) și 30% pentru oferta financiară.

Aplicațiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea numărului și subiectului tenderului, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009), nu mai târziu de 25 iunie 2018, ora 17:00.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.