hackathon

Training of Trainers in domeniul managementului proiectelor la Iasi

imageÎn cadrul proiectului „Consolidarea Administraţiei Publice Locale conform  standardelor şi practicilor UE” a avut loc instruirea formatorilor în cadrul unui sesiuni de Training of Trainers în domeniul managementului proiectelor.

Instruirea s-a desfăşurat la Iaşi, în perioada 27 iunie - 01 iulie a.c.  şi a întrunit reprezentanţi ai Academiei de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Republica Moldova Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Administraţie Publică, Republica Moldova, Centrului de Asistenţă pentru Autorităţile Publice, Republica Moldova, Centrului Regional de Instruire pentru Administraţia Locală, Iaşi, România şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, Odessa,  Ucraina.

În cadrul trainingului, participanţii s-au implicat activ în discuţii şi activităţi practice ce au vizat următoarele subiecte: principiile de baza ale managementului de proiecte; scrierea propunerilor de proiecte; etapele si procesele managementului proiectelor, vizibilitatea proiectului, monitorizare şi evaluare. Trainingul a întrunit şi aspecte practice, astfel participanţii participând la un exerciţiu de completare a cererii de finanţare.

Astfel, spre finalul trainingului, participanţii şi-au îmbogăţit cunoştinţele teoretice şi şi-au dezvoltat abilităţile practice în ceea ce priveşte elaborarea cererilor de finanţare, planificarea şi implementarea proiectelor. De asemenea, participanţii au învăţat cum pot fi identificate şi minimalizate riscurile ce apar în procesul de implementare a proiectelor si care sunt mecanismele procesului de monitorizare şi evaluare ale proiectelor.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:

Dna Angela Dastic, coordonatorul proiectului,  proiect.instruire@gmail.com,  adastic@gmail.com   

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de statele participante în program.

 (www.ro-ua-md.net)

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Academiei de Administraţie Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova  şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.