Invitație de participare la tender pentru achiziționare serviciilor de crearea a unei platforme web

Ajută-ne să distribuim acest articol:

S.C. “LEGAL4BUSINESS” S.R.L , fondatoarea portalului avocaturii de afaceri din Moldova BizLaw, anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii care va crea o platformă web.

Companiile interesate vor prezenta oferta în corespundere cu cerinţele indicate în prezenta cerere, prin email, portal@bizlaw.md, până în data de 10 iunie. 

Criteriul de atribuţie: cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică.

Cerințe și caracteristici tehnice:

Platforma online va trebui realizată în Laravel Framework, conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) şi să respecte următoarele cerinţe tehnice minimale:

 • platformă full CMS;
 • search engine cu filtre;
 • asigurare intranet;
 • asigurarea serviciilor de optimizare;
 • asigurare interfaţă în limba română;
 • asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate;
 • furnizare de rapoarte lunare sau la cererea entității contractante Google Analytics sau similar, precum şi privind numărul de accesări, numărul de utilizatori unici în funcţie de nivelul de acces;
 • notificari/alerte în momentul primirii unui mesaj sau o cerere pe site;
 • calendar activitați conectat cu alte aplicatii și cu posibilitate de notificare;
 • evenimente – posibilitate listare evenimente și informații în format pdf, poze evenimente.

Prestatorul va livra entității contractante codurile sursă necompilate, editabile ale părţilor componente ale platformei, inclusiv a elementelor de grafică, precum şi toate informaţiile relevante privind programele folosite pentru dezvoltare.

Prestatorul va asigura suportul tehnic pe toată durata contractului pentru asigurarea bunei funcţionări a platformei web. Prestatorul va asigura pe o perioadă de 12 luni de la finalizarea proiectului, prin mijloace proprii, rezolvarea disfuncţionalităţilor de dezvoltare apărute şi corectarea erorilor de aplicaţie apărute.

Prestatorul va pune la dispoziţia entități contractante un manual de utilizare a serverului web și licențe software necesare funcționării acestuia. Prestatorul va asigura timp de 12 luni:

 • mentenanța tehnică;
 • modificări de design;
 • rezolvarea erorilor apărute la platforma web;
 • lucru cu clientul (12 ore lunar);
 • upgrade sistem;
 • backup săptămânal;
 • stocare;
 • optimizare SEO (lunar).

Accesibilitate

Proiectarea paginilor website-ului trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate în concordanţă cu specificaţiile W3C (World Wide Web Consortium, 5 Mai 1999) şi recomandările WAI (Web  Accessibility  Initiative),  acceptate  la  nivel  mondial  drept  standarde  internaţionale în domeniul accesibilităţii web.

Toate browser-ele de Internet (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Netscape Safari) cu toate versiunile acestora, dar nu mai vechi de patru ani trebuie să poată afişa corect conţinutul site-ului. Toate rezoluţiile, dar nu mai mici de 1024*768, vor afişa paginile întregi, pe orizontală.

Secţiunea site web public va fi optimizată pentru motoarele de căutare Google, Yahoo, MSN, fiind respectate condiţiile necesare pentru căutarea după cuvinte şi fraze cheie, folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite în tag-urile TITLE de pe toate paginile la cererea beneficiarului.

Cerinţe generale

Website-ul va permite accesarea modulului de administrare folosind un protocol securizat şi prin intermediul unui cont cu username şi password.

Modulul de administrare va permite:

 • editarea structurii website-ului, încărcarea de fişiere şi imagini în timp ce versiunea publică rămâne neschimbată;
 • adaugarea/ștergerea/modificarea administratorilor;
 • suport pentru română și engleză;
 • va avea o arhitectură scalabilă;
 • va dispune de un motor intern de căutare;
 • paginile web vor fi optimizate pentru a fi bine clasate în motoarele de căutare;
 • toate paginile web vor conţine marcaje Meta care să explice conţinutul paginii şi să enumere cuvintele cheie pentru pagina respectivă.

Nivel de utilizatori:

 • Administratori 
 • Operatori 
 • Moderatori 
 • Useri autentificati  
 • Guest/Public

Management documente descarcabile:

 • Încărcare documente  
 • Descărcare documente

Cerinţe de design

Designul va fi optimizat pentru rezoluţii mari. Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerintele actuale:

 • layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii;
 • sursa imaginilor să fie proprie. În cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat daca acele imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descărca gratis şi care se pot prelucra să nu se folosească de sursa originală;
 • banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conţină după caz sigla sau logo-ul instituţiei (pusă la dispoziţie de către beneficiar);
 • se  recomandă   evitarea   inserării  de  meniuri  de  tip  flash  sau  javascript   în  website-uri instituţionale;
 • documentele care fac obiectul unor hiperlegături trebuie să fie tip:
 • PDF (se vor folosi în cazul în cazul în care textul din document depăşeşte o pagină standard în format word, extensia .doc);
 • JPG recomandat, PGN sau GIF;
 • ZIP (tip arhivă), în cazul înregistrărilor audio-video;

Tehnologia de realizare a website-ului trebuie să fie compatibilă Linux.

Schițarea elementelor vizuale și compunerea structurii site-ului

 • Site-ul trebuie să facă accesibile și disponibile informații despre servicile publice oferite;
 • Site-ul trebuie să poată rula pe orice platformă: Windows, Linux, IOS, Android;
 • Site-ul trebuie să protejeze datele cu caracter personal al utilizatorilor;
 • Site-ul trebuie să aibă un sistem de Securitate în vederea protejării informațiilor;
 • Programarea paginilor web în HTML, PHP, CSS, Java Script sau a altor tehnologii discutate;
 • Pentru documentele publicate în vederea descărcării și consultării se va folosi format PDF;
 • Continutul pagini HTML fac fi pus în ordinea importanței sale;
 • Pentru documentele publicate în vederea descărcări și editării se vor folosi formatele DOC, DOCX sau ODF;

Descrierea sumară a conţinutului paginii web: se vor folosi cuvinte din vocabularul limbii române (<meta name="description" content=" ">).

Va exista consecvenţă în folosirea culorilor. Se va realiza un contrast de luminozitate între text şi culoarea fundalului, care să permită o vizualizare optimă în orice condiţii. Se vor evita culorile stridente, contrastele puternice, urmărindu-se o decenţă în aspect şi o conformitate cu site-urile web aparţinând instituţiilor de rang superior.

Pentru fişierele grafice publicate de dimensiuni reduse va exista legătura către varianta de calitate mai bună, de dimensiune mai mare. Nu se vor afişa pictograme cu simboluri sau referinţe care să reprezinte reclamă mascată pentru produse sau servicii ale firmelor sau ale persoanelor private. 

 1. Site-ul va oferi soluţia de limbă alternativă (ex.: rusa).
 2. Se vor folosi tabele pentru afişarea informaţiilor relaţionate.
 3. Se va evita folosirea tabelelor pentru prezentarea şi aranjarea paginilor web. Legătura “Caută” va oferi utilizatorului accesul la un motor de căutare pentru găsirea rapidă a subiectelor de interes în cadrul site-ului.
 4. Legătura “Ajutor” va oferi utilizatorului acces la o pagină cu informaţii ajutătoare pentru o navigare uşoară pe site.
 5. Legătura “Hartă site”, pentru ca utilizatorii să poată vedea structura site-ului şi să poată găsi rapid informaţiile dorite
 6. Mesaj scurt, în partea de jos a paginilor web, care va specifica dreptul de autor al instituţiei asupra site-ului web.

Se vor utiliza fișiere CSS externe, iar site-ul se va structura utilizând ”div-uri” arborescente. Astfel, elementele vor fi separate și configurabile individual. Modulul de administrare va permite inserarea aceluiaşi text, imagine sau fişier audio/video în toate paginile site-ului simultan sau doar în anumite pagini selectate. De asemenea, va permite ordonarea paginilor în cadrul structurii arborescente. Se vor folosi stiluri CSS pentru afișarea diferențiată a meniurilor principale, a sub-meniurilor și a link-urilor către articole. Va exista un stil implicit pentru textul introdus.

Cerințe minimale referitoare la baza de date

La baza platformei online trebuie să stea o bază de date în care să fie salvat tot conţinutul său, cu excepţia documentelor externe mari în format PDF, DOC, RTF, XLS, ZIP, JPG, AVI, MPEG, etc. În calitate de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date trebuie utilizate preponderent cele libere (cu licenţă GPL). 

Baza de Date va conţine trei categorii de informaţie:

 • Metainformaţie. Reprezintă informaţia care va conţine reguli de administrare şi vizualizare a conţinutului site-ului (structură, afişare informaţie, redactare informaţie, configurări adiţionale, etc.);
 • Informaţie de conţinut. Reprezintă informaţia de conţinut a site-ului introdusă de administratori şi vizualizată de utilizatori (pagini HTML de context, documente DOC, RTF, XLS, PDF, JPG, etc.);
 • Informaţie de sistem. Reprezintă informaţia introdusă în mod automat de către sistem. Aceste informaţii pot fi: rezultatele sondajelor, informaţia statistică de vizitare a site-ului, etc.

Accesul la informaţia Bazei de Date va fi asigurată în trei regimuri:

 • Regimul de vizualizare informaţii de interes public – disponibil tuturor categoriilor de utilizatori Internet prin intermediul interfeţei utilizator internet;
 • Regimul de vizualizare operatori – disponibil operatorilor prin intermediul interfeței membri proiect, prin care pot fi accesate toate informaţiile stocate în baza de date;
 • Regimul de actualizare – disponibil doar administratorilor prin intermediul interfeţei administrator.

Pe server se va menține facilitatea care îi permite beneficiarului crearea de copii de rezervă a bazei de date în producţie. Politica de back-up intră în responsabilitatea beneficiarilor site-ului. 

Siguranță la:

Cross-site scripting (XSS) și reflected (RXSS)

 • Information leakage;
 • Content spoofing;
 • Predictable resource location;
 • SQL injection;
 • Insufficient authentication;
 • Insufficient authorization;
 • Abuse of functionality;
 • Directory indexing;
 • HTTP response splitting;
 • Alte vulnerabilităţi cunoscute ale programelor utilizate în dezvoltarea platformei.

Prestatorul va efectua review-uri periodice ale incidentelor de securitate şi riscurilor de securitate şi va realiza optimizările necesare. Va notifica, de asemenea, entității contractante cu privire la incidentele majore de securitate survenite pe perioada derulării contractului.

Cerințe de performanță

 1. Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 5 sec. în funcţie de tipul de conexiune la internet de care dispune vizitatorul;
 2. Număr mediu de utilizatori concurenţi:1000;
 3. Număr minim de cereri/minut: 1000;
 4. Disponibilitate 99.9% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanţă);
 5. Capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puţin 500.000 de vizitatori unici pe lună pentru pagina de internet;
 6. Capacitatea de a suporta cel puţin 20 de utilizatori interni cu diverse roluri, inclusiv de administrare;
 7. Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens;
 8. Suport pentru furnizarea de fluxuri video şi audio.

Oferta trebuie să conțină propunerea financiară detaliată pentru serviciile de creare a platformei web.

Pentru precizarea detaliilor referitoare la condițiile de elaborare a ofertei puteți contacta: Dumitrița Ciuvaga, Director S.C. Legal4Business S.R.L., 068 800 827, ciuvagadumitrita@gmail.com

Compania câștigătoare va fi anunțată în data de 11 iunie, pe site-ul www.bizlaw.md, categoria Știri.  

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.