Termeni de Referință pentru selectarea a doi consultanți pentru facilitarea activității membrilor Consiliului Raional pentru Participare Cahul în vederea analizei proiectelor de decizii ale Consiliului raional Cahul

Distribuie prietenilor:


I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Guvernul Suediei. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul II.

Obiectivul:
Pentru sprijinirea activității Consiliului Raional pentru Participare Cahul, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea a 2 consultanți care vor facilita activitatea de analiză a proiectelor de decizii ale Consiliului raional Cahul de către membrii CRP Cahul, din trei perspective: 1) de procedură (legalitatea actelor administrative, transparența în procesul decizional, consultare publică), 2) de rezultat (claritate, eficiență, echitate) și 3) de impact (logica intervenției, fezabilitate).


Sarcinile consultanților:

 • Oferirea consultanței și suportului necesar membrilor Consiliului Raional pentru Participare Cahul în cadrul ședințelor grupurilor consultative și a ședințelor de lucru ale CRP Cahul;
 • Oferirea consultanței și asistenței necesare membrilor CRP Cahul în vederea elaborării rapoartelor de analiză a proiectelor de decizii ale Consiliului raional Cahul, a demersurilor cu propuneri și recomandări de îmbunătățire a proiectelor de decizii, care vor fi înaintate autorităților publice locale de nivelul II;
 • Consultarea membrilor CRP Cahul în vederea formulării propunerilor de politici publice locale noi, precum și a opțiunilor de alternativă la politicile existente ale Consiliului raional Cahul;
 • Participarea la ședințele de lucru, ședințele tematice trimestriale și ședințele grupurilor consultative din cadrul CRP Cahul.

Cerințe fată de aplicanți:

 • Studii universitare de licență în domeniul dreptului, administrației publice, științelor politice;
 • Cel puțin trei ani de experiență în calitate de jurist/avocat și/sau specialist în domeniul administrației publice, managementului public, politicilor publice;
 • Experiență de consultare a ONG-urilor din Republica Moldova în domeniul analizei legalității actelor administrative, transparenței în procesul decizional al APL și/sau în analiza politicilor publice;
 • Competențe în analiza și elaborarea politicilor locale prin prisma ABDO și EG;
 • Abilități: abilități de consultare, analiza şi elaborarea documentelor, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Aranjamente instituționale:

Consultanții își vor realiza sarcinile contractuale în coordonare cu directorul de proiect, președintele și secretarul Consiliului Raional de Participare Cahul, la oficiul IP CRAION CONTACT-Cahul, în cadrul ședințelor grupurilor consultative și a ședințelor de lucru ale CRP Cahul.

Remunerarea consultanților va fi făcută în funcție de numărul de ședințe de lucru ale CRP Cahul (dar nu mai mult de 8 ședințe pentru perioada de implementare a proiectului), în baza rapoartelor de activitate pentru fiecare ședință de lucru.

Durata contractului:

Persoanele contractate vor presta serviciile sus-menționate în perioada 1 martie 2020–31 decembrie 2020.

 

Procedura de aplicare și de selectare:
Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 3. Oferta financiară.


Termenul limită de prezentare a ofertei: 24 februarie 2020, ora 18:00.

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

 • în scris la adresa electronică contact_cahul@yahoo.com,
 • prin apel telefonic la numerele: 0(299) 84842, 0(299) 84843, 
 • direct la oficiul IP CRAION CONTACT-Cahul: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, mun. Cahul.

 

Persoane de contact:

Ponomariov Vitalie, coordonator de proiect, vitalie.ponomariov@gmail.com

Strelciuc Silvia, director executiv IP CRAION CONTACT-Cahul, strelciucs@yahoo.com


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet