Tender no. 83359536 Provision of consulting services in implementing the Capacity Development Programme

The German Development Cooperation through GIZ, within its project “Confidence Building Measures along the Dniester River”, is looking for a consulting company to deliver the Capacity Development Programme in Home-based Long-Term Care area and assist the Project in assuring the know-how transfer through the Experience Exchange Formats organised in TN region.

The selected provider will conduct activities according to the Terms of Reference (ToR).


For the ToR, please address a message to the e-mail: 
tenders-giz-moldova@giz.de , indicating the tender number in the message title.

Within the proposal, the bidder will present:

 • Technical offer (in a separate sealed envelope), based on ToR recommendations, including:
  • Organization Profile, including similar assignments and experience,
  • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
  • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report;
 • Financial offer (in a separate sealed envelope) containing the overall gross amount for the realization of each activity according to the ToR, as well as a total budget expressed in MDL, VAT 0%; company bank data, including bank name and IBAN for MDL

 

All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

 

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

 

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications or improperly sealed will not be considered.

Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered.

GIZ retains the discretion to re-launch or cancel this tender.

 

Both offers shall be delivered in a sealed envelope, showing the tender number (83359536) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing; Chisinau, MD-2009) not later than August 21, 2020, time 17:00.

 

Eventual questions shall be e-mailed to tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title.

 

This project is implemented with the financial support of the Government of Germany

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tender nr. 83359536

 

Furnizarea serviciilor de consultanță în implementarea Programului de Dezvoltare a Capacităților.

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ, în cadrul proiectului ”Măsuri de Consolidare a Încrederii de-a lungul r.Nistru”, este în căutarea unei companii de consultanță pentru livrarea Programului de Dezvoltare a Capacității în domeniul Îngrijirii de Termen Lung la Domiciliu și acordarea asistenței Proiectului în asigurarea transferului de know-how în cadrul evenimentelor de cooperare organizate în regiunea Transnistreană.

Furnizorul selectat va desfășura activitățile conform Termenilor de Referință (TdR).

Pentru accesarea TdR, adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

 1. Oferta tehnică (într-un plic sigilat separat) conform conținutului recomandat în TdR, inclusiv:
 • Profilul companiei, inclusiv activități și experiență similară,
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare disponibil;
 • Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar;
 1. Ofertă financiară (într-un plic sigilat separat);care va conține suma brută totală pentru realizarea fiecărei activități conform TR, precum și un buget total exprimat în lei, TVA 0%; datele bancare ale companiei, inclusiv denumirea băncii și IBAN pentru MDL

 

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ, confidențialitatea este garantată.

 

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

 

Ofertele primite după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare.

GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

 

Ofertele urmează a fi depuse într-un plic sigilat, cu numărul licitației (83359536) și denumirea acesteia, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă; Chișinău, MD-2009) până la 21 August, 2020, ora 17:00.

 

Întrebările eventuale referitoare la acest tender vor fi trimise prin e-mail către tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

 

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet