TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru servicii de proiectare tehnică a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

A.O. Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova (în continuare AMM), organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, anunță concurs deschis de selectare a unei companii care va presta servicii de proiectare tehnică a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Sarcinile și Responsabilitățile ofertantului/-tei:                                                       

 1. Evaluează gradul de accesibilitate arhitecturală a clădirilor de menire publică (în bază de chestionar standard de evaluare a condițiilor de accesibilitate elaborat de AMM) și propune soluţii de design arhitectural în domeniul proiectării si planificării arhitecturale a condițiilor de accesibilitate și acomodare rezonabilă pentru persoanele cu dizabilități.
 2. Proiectează și redactează cu ajutorul aplicațiilor software specializate a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
 3. Oferă consultanță cu privire la aplicarea / respectarea prevederilor legislației în domeniul asigurării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Produse:

Ofertantul/-a va furniza următoarele produse:

 1. Raport de evaluare a condițiilor de accesibilitate pentru fiecare imobil evaluat, cu formularea de recomandări concrete (în baza modelului elaborat de AMM).
 2. Proiect de arhitectură (elementele de asigurare a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități) pentru fiecare imobil evaluat.

Criterii de selecție:

 • Experiență demonstrată de prestare servicii similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze prestarea unor astfel de sarcini va constitui un avantaj semnificativ.
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț - calitate).

Aspecte organizaționale și termene de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada  aprilie 2019 – decembrie 2021 (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu reprezentanții Asociației Obștești Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova. Contractantul/-a va lucra în afara oficiului Asociației.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite un dosar, care va conține:

 • CV-ul companiei, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe. În ofertă se vor include:

 • adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei (după caz);
 • costul în MDL pentru fiecare serviciu / produs separat (conform următorului tabel)

Tipul serviciului

Preț per unitate

1. Evaluare grad de accesibilitate arhitecturală a clădirilor de menire publică. Produs: raport de evaluare a condițiilor de accesibilitate pentru fiecare imobil evaluat, cu formularea de recomandări concrete.  
2. Proiectare cu ajutorul aplicațiilor software specializate a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Produs: proiect de arhitectură (elementele de asigurare a condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități) pentru fiecare imobil evaluat.  

3. Consultanță cu privire la aplicarea / respectarea prevederilor legislației în domeniul asigurării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

 

Companiile interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: concurs@motivation-md.org cu mențiunea „Servicii proiectare accesibilitate” sau direct la oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) până la data de 02 mai 2019, ora 16.00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică concurs@motivation-md.org până la data de 26 aprilie 2019.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de serviciile ce urmează a fi prestate.Organizații vizate: Asociatia MOTIVATIE |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.