hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de control intern

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar; 
- Experienţă de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar; 
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar; 
- Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă. 

Principalele atribuții:

- Planificarea, organizarea și executarea controalelor de fond/tematice, inclusiv inopinate, ce țin de activitatea internă a BNM; 
- Efectuarea inventarierilor inopinate, în baza ordinului guvernatorului; 
- Verificarea petițiilor/ sesizărilor care vizează personalul BNM; 
- Validarea respectării măsurilor de control stabilite la nivelul proceselor de activitate ale BNM, determinarea suficienței și oportunității acestora; 
- Verificarea respectării de către persoanele responsabile a prevederilor actelor normative interne ce țin de domeniul respectiv de activitate; 
- Verificarea conformității cu actele interne ale BNM și legislația în vigoare; 
- Activități de detectare, investigare și prevenire a fraudelor în cadrul BNM; 
- Efectuarea de investigații speciale și anchete de serviciu în baza riscurilor identificate; 

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 6 octombrie 2018

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.